Isyu sang Pagpanghimulos batuk sa NPA-Panay pulos Kabutigan sang AFP kag PNP

Read in: Pilipino

Sa desperasyon sang TF-ELCAC nga gub-on kag ihamulag ang NPA sa pumuluyo nagliso sila sining ulihi sa mas mahigko nga paghaboy sang lutak batuk sa NPA-Panay. Ini ang ang pag-akusar sa pila ka kilala nga opisyal sang NPA sa rehiyon nga kuno naghimulos sa pila ka babaye nga bag-o narekrut sa NPA.

Laban-laban nabatyagan na sang mga opisyal kag tagpamaba sang 3IDPA kag PRO-6 nga natak-an na ang publiko sa gasgas nga padihot sang deklarasyon sang persona non grata kag mga kontra-komunista nga linya gani ang isyu naman sang rape ang ila ginapadaku. Bisan paman indi na ini bag-o nangin masupog ang ila mga bayaran nga tagpamaba sa paglubid sang istorya gamit ang pila kuno ka babaye nga menor-de-edad nga nangin biktima sang rape sang sila ara pa sa NPA. Masami mabatian ini sang mga masa sa mga ‘pulong-pulong’ nga ginapatawag sang RCSP o TF-ELCAC sa mga baryo, kag subong pilit nga ginabaligya sa mass media.

Para sa mga pulang hangaway kag masa nga nakakilala sa BHB, gilayon nga ginabasura ang ini nga istorya bangud nahibal-an nila nga daan na ini nga istorya sang kabutigan sang kaaway. Wala ini sang kinalain sa pahayag sang mga anay NPA nga nagsurender sa militar o pulis nga naghalin sila bangud sa “sobra nga gutom kag kakapoy sa bukid” ukon wala nahatag ang ginpangako nga benepisyo”. Nahibal-an abi sang mga aktibo nga NPA kag masa nga kabaliskad ini sa matuod nga kahimtangan nga ginhalinan sang mga nagsurender. Nakabalo ang kada hangaway kon ano kataas ang paghatag importansya kag pagtahod sang BHB sa kababainhan kag pagkilala sang ila malahalon nga papel sa rebolusyon. Maathag nga nakasaad ini sa isa ka ispesyal nga kursong masa para sa kababaihan kag sa 8 Punto nga Dapat Tandaan nga hugot nga ginasunod sang BHB. Anuman nga paglapas diri ang gilayon nga ginasaway ukon ginadapatan sang nagakasanto nga silot.

Sa pihak nga bahin, madugay na nga pamatasan sa sulod sang AFP kag PNP ang pagpang-abuso sa kababaihan. Bangud kinaiya sang AFP kag PNP bilang mersenaryo nga organisasyon kag nagapalanglapaw ang kagarukan sa kultura, ginaharian ini sang mga “macho” kag manubo ang pagtan-aw sa kababaihan labi na sa mga pigado. Diri nakaugat ang madamo nga kaso sang pagpang-abuso kag pagpanghimulos sa kababaihan bisan sa sulod mismo sang ila nga kubay. Ginakabig nila nga dungog kag simbolo sang “tunay nga pagkalalaki” ang pag-angkon sang madamo nga nobya, asawa kag kerida labina sang mga mataas nga opisyal. Ginapangaluyagan o indi gani ginahimo nga kerida ang matipohan nila nga asawa o anak sang ila CAFGU o mga tinawo, ginahimo nga palautwasan ang mga byuda kag pamatan-on nga babaye nga ginapasulod sa ila kampo. Ginapalapnag nila, labi na sa mga pamatan-on ang mga binastos nga balasahon kag lalantawon kag nagapasulod sang mga puta sa baryo. May kaso nga natabo sa isa ka baryo nga nalatnan sang sakit ang isa ka tigulang nga lalaki bangud sini.

Ang pagpakanubo kag pagpang-abuso sa kababaihan sang mga militar kag pulis ang pangunahon nga simbolo subong sang ila macho-pasista nga hepe kag kumander nga si Rodrigo Duterte. Si Duterte ang nagsugo nga tirohon sa kinatawo ang mga babayi nga NPA, nagpapatay kag naghunong sa madamo nga kababaihan kag pati mga tigulang, may sakit, nagabusong ukon bag-o lang nagbata kag ginahimo nga kaladlawan ang mga kaso sang pagpanghimulos sang kababaihan.

Indi makita sang mga opisyal sang 3ID,PA kag PRO-6 nga ang ila pagtulod kag pagpanulsol nga magbinutig sa publiko ang isa ka babayi labi na kon menor-de-edad ang isa ka dagway sang pagpanghimulos sa kababaihan. Ang solo lang nga ginapamensar sang kaaway amo ang maka-iskor sang pagpangguba sang dungog sang NPA kag wala ginakonsidera ang mangin epekto sa dungog kag dignidad sang mga babayi nga ila ginagamit. Nagapati ang NPA-Panay nga ang mga ginpalutaw nga mga kuno biktima sang pagpanghimulos sang NPA ang ginpilit o gin-engganyo nga magbinutig para indi mapasakaan sang himu-himo nga o kaso o ginpangakuan sang padya sang ila mga handler sa AFP kag PNP.

Isyu sang Pagpanghimulos batuk sa NPA-Panay pulos Kabutigan sang AFP kag PNP