Itakwil at labanan ang solusyong batas militar sa krisis ng Covid-19 sa Cebu

Translation/s: English

Nananawagan ang Partido sa mamamayang Pilipino at mamamayang ng Cebu City at prubinsya ng Cebu na itakwil at labanan ang solusyong batas militar sa krisis ng Covid-19 sa Cebu.

Ang pagtalaga kay dating AFP chief of staff Gen. Roy Cimatu bilang kinatawan ni Duterte upang “gamitin ang lahat ng kapangyarihan” para “ayusin ang sitwasyon” sa Cebu kaugnay ng dumaraming kaso ng pagkahawa ng Covid-19, ay nagpapakita ng katigasan ng ulo ni Duterte na ilapat ang solusyong militar sa nagpapatuloy na krisis pangkalusugan.

Sa pagbibigay kay Gen. Cimatu ng masaklaw na kapangyarihan sa lokal na mga sibilyang upisyal at ahensya, at ang kaugnay nitong pagpakat ng karagdagang mga pwersang pulis at militar, sadyang batas militar ang ipinataw ni Duterte sa Cebu City at mga karatig syudad sa tabing ng pagpigil sa pagdami ng mga kaso ng Covid sa isla.

Ang unang utos ni Cimatu ay magpataw ng “hard lockdown” sa tatlong syudad at kanselahin ang mga quarantine pass. Kabilang na si Cimatu sa mga heneral ni Duterte na palyado at walang kasanayang nangasiwa sa pagtugon ng bansa sa pandemya.

Suklam na suklam ang mamamayang Pilipino, partikular ang mamamayan ng Cebu, sa pagpili kay Cimatu kaysa sa dose-dosena o marahil ay daan-daang duktor at propesyunal pangkalusugan sa prubinsya, na walang-sukat na mas kwalipikado sa pamamahala sa dumaraming kaso ng Covid sa lugar.

Naniniwala sila na ang pangangasiwa sa mga gawain ay dapat ibigay sa mga epidemiologist, duktor sa public health at iba pang espesyalista na nakauunawa ng kinakailangang mga hakbanging pangkalusugan kaiba sa walang-bisa at mapangwasak na mga hakbangin sa pagkontrol ng populasyon ng malalawak na erya.

Matapos ang ilang buwan, napatunayan ang malaking kapalpakan ang militaristang solusyon ni Duterte sa pandemya. Nalantad ang kawalang-bisa nito sa pangangasiwa sa pandemya, at nagwasak sa kabuhayan at kagalingan ng mamamayan at labis na mapaminsala sa demokratikong mga karapatan ng mamamayan.

Lalupang pinatatatag ng pagpataw ng batas militar sa Cebu ang pakana ni Duterte na magtayo ng ganap na pasistang rehimen, at gamitin ang pandemyang Covid-19 upang ituloy ang ambisyon niyang magtatag ng diktadurya.

Itakwil at labanan ang solusyong batas militar sa krisis ng Covid-19 sa Cebu