Ituloy ang naiwang laban ni Ka Oris!

,

Inaalala at pinagpupugayan ng Melito Glor Command – NPA ST ang dakilang buhay ni Jorge “Ka Oris” Madlos, yumaong tagapagsalita ng NPA, sa mismong araw ng kanyang kapanganakan, Abril 22. Nawala man ang kanyang pisikal na presensya, nananatiling siyang buhay sa puso at diwa ng bawat Pulang mandirigmang nagsusulong ng digmang bayan.

Sa okasyong ito, muli ring pinagtitibay ng NPA ST ang pangakong kamtin ang rebolusyonaryong hustisya para sa mga martir ng rebolusyon tulad ni Ka Oris na malagim na pinaslang ng kriminal at pasistang reaksyunaryong estado. Dinukot at pinatay ng 4th ID si Ka Oris at kanyang kasamang medik na si Ka Pika noong Oktubre 29, 2021 sa Impasug-ong, Bukidnon. Hindi pa nasapatan sa pagpaslang kay Ka Oris, binomba ng mga pasista ang kabundukan ng Sityo Gabunan, Brgy. Dumalaguing, Impasug-ong at pinalabas na nagkaroon ng “engkwentro” dito na siyang nagresulta sa “pagkamatay” ni Ka Oris. Magbabayad nang mahal ang mga berdugong may utang na dugo sa bayan.

Napakahalaga ng iniwang alaala at pamana ni Ka Oris sa NPA ST, lalo’t humaharap ang rehiyong TK sa desperado’t hibang na pang-aatake ng kaaway. Nakikihamok ang Pulang hukbo ng TK sa 24 na panagupang batalyon na ipinuwesto ng rehimeng Duterte sa CALABARZON at MIMAROPA. Mapanibasib at mapanlinlang ang mga mersenaryong tropa dahil suportado ng mga makabagong armas at pondo ng imperyalismo.

Sa kalagayang ito nagsisilbing tanglaw ang mga aral mula kay Ka Oris. Kahanga-hanga ang kanyang pagtangan sa prinsipyo ng simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka. Tinalikuran niya ang lahat ng alwan sa buhay at tiniis ang mahirap na buhay gerilya kahit sa kalagayan ng kanyang pagkakasakit at matandang gulang. Sinalag niya at ginapi ang malulupit na atake ng kaaway sa kanyang buhay sa loob ng higit limang dekadang pagrerebolusyon. Dumaan man sa hirap, kailanma’y hindi binitiwan ni Ka Oris ang sandata at tungkulin na kanyang sinumpaan sa Partido at sa bayan.

Ang walang pag-iimbot na paglilingkod ni Ka Oris at mga katulad niyang bayani ng rebolusyon na sukdulang mag-alay ng buhay ay nagbibigay ng inspirasyon sa NPA ST. Mataas ang diwa ng mga Pulang mandirigma ng MGC na harapin ang papaigting na hamon ng kasalukuyang panahon upang itaas ang antas ng digmang bayan at ipagwagi ito. Magpupunyagi ito at gagawin ang buong makakaya upang labanan ang mala-halimaw at nauulol na kaaway. Magpapamalas ito ng katapangan at kahandaan sa lahat ng sakripisyo dahil tulad ni Ka Oris, lagi nitong isasapuso ang kapakanan ng rebolusyon at interes ng masang inaapi’t pinagsasamantalahan.###

Ituloy ang naiwang laban ni Ka Oris!