Joint Task Force-Negros sang AFP-PNP kg rehimeng US-Duterte, desperado sa pagdugmok sa armadong rebolusyonaryong kahublagan sa Negros

Wala sang dapat ipabugal ang AFP kag PNP sa asud-asud nga reyd sa mga opisina kag pagpang-aresto sa mga lider aktibista, mamumugon kag kabataan sa kultura nga sakop sang mga progresibong organisasyon sa syudad sang Bacolod sining Oktubre 31 kag sa Escalante sining Nobyembre 1. Ang ini nga pasistang tikang sang PNP-CIDG, Negros Occidental Provincial Police Office (NOPPO), AFP 3rd Infantry Division, 303rd Brigade kag 79th IB, nagpakita sang kadesperado sang rehimeng US-Duterte sa pagpatuman sang ila kontra-rebolusyonaryong gera sa isla sang Negros kag bilog pungsod.

Wala sang matuod-tuod nga “accomplishment” ang AFP kag PNP sa ila target nga pagdugmok sa armadong rebolusyonaryong kahublagan sa Negros subong nga 2019. Lunsay sibilyan ang naging target sang ila peke nga pagpasurender, pagpangaresto kag pagpamatay, subong man sa pagtanom sang mga armas-luthang kag eksplosibo sa salakyan kag mga opisina sang mga aktibista sa Bacolod kag Escalante aron may ipakita nga “accomplishment” batok sa Bag-ong Hangaway sang Banwa o NPA .

Pagtinikal kag kabutigan ang sabat sang AFP kag PNP sa mga taktikal nga opensiba sang NPA batok sa mga pasista diri sa Negros. Sa madinalag-on nga ambus sang BHB sa Paitan, Escalante sadtong Agosto 31, nakaangkon sang damo nga kaswalti ang 79th IB. Para matago ang ila kapyerdehan sa inaway, nagpagwa ang 3rd ID kag 303rd Brigade sang mga peke nga balita ukon fake news kag pagpang-ipit sa mga aktibista kag pumuluyo nga naga-ehersisyo sang ila kinamatarung nga mag-organisa, magpahayag kag magprotesta. Antes pa ang panghitabo subong sa Bacolod, gin-aresto na ang walo ka aktibista sa Escalante sadtong Setyembre gamit ang parehas nga modus sang planted nga armas kag eksplosibo.

Halin sang pagdeklara ni Duterte sang Memorandum Order 32 kag Executive Order 70 sadtong nagligad tuig, narekord ang madamo nga pagpanglapas sa tawhanong kinamatarung sang mga mangunguma kag ultimo nga sibilyan partikular sa norte nga bahin sang Negros. Pila ka bulan na nga naga-opereyt sa Escalante City ang mga ahente sang estado sang “National Task Force” ukon NTF kag ang Center for Collaborative Solutions and Initiatives (CCSI) nga amo ang nagapamwersa sa pagpasurender, pagpang-into sa mangunguma sa makasahing kolaborasyon aron mabawi ang kadalag-an sang pumuluyo sa pangmasang paghimakas para sa duta, pangabuhian kag kinamatarung. Pilit ginapatambong ang mga sibilyan sa kontra-pumuluyong “Peace Summit” ukon “Fake ESCAM” sa adlaw mismo sa anibersaryo sang Masaker sa Escalante diin 2,500 “Fake NPAs” ang ipresenta sang militar bilang surrenderee.

Ang pagtukod sang Joint Task Force – Negros kag pagpatuman sining mga reyd kag pagpang-aresto sa mga aktibista kag sibilyan upod sa mga desperado kag makahuluya nga tikang sang rehimeng US-Duterte batok sa iya mga kritiko kag demokratikong kahublagang masa. Ang hayag nga paglapak sg AFP-PNP sa mga tawhanong kinamatarung sang mga mangunguma kag sibilyan mas naghatag pa rason sa pumuluyo nga maghakos kag magdangop sa rebolusyonaryong hukbo kag gobyerno sa kaumhan.

Indi magduha-duha nga mag-upod sa NPA para pamatukan ang mga pagpang-abuso sang de facto Martial Law kag Memorandum Order 32 sang rehimeng US-Duterte!

 

Joint Task Force-Negros sang AFP-PNP kg rehimeng US-Duterte, desperado sa pagdugmok sa armadong rebolusyonaryong kahublagan sa Negros