Ka Jovan, bayani ng sambayanan

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang pagpaslang ng mga puwersa ng estado kay Antonio “Ka Jovan” Abadeza, 57 taong gulang, noong hapon ng Mayo 28 sa Brgy. Anislag, Daraga Albay. Si Abadeza ay pinagbabaril ng apat na armadong kalalakihang lulan ng isang kotseng sadyang binangga ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Gasgas na linya ng nanlaban-patay ang pinatampok ng pulis at militar sa midya upang pagtakpan ang kanilang paglabag sa mga batas at kasunduan hinggil sa paggalang ng karapatang tao ng mga sibilyan at mga hors de combat.

Kaisa ng kapamilya’t kaibigan ni Ka Jovan ang NDF-Bikol at ang buong kasapian ng rebolusyonaryong kilusan sa pagdadalamhat’t pangangalit sa sirkumstansya ng pagkamartir ng kasama. Hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ang naiambag ni Ka Jovan sa mayamang karanasan ng pag-aalsa at pagpupundar ng rebolusyonaryong adhikain ng masang anakpawis na Bikolano.

Ka Jovan, bayani ng sambayanan