Ka Lino, matinud-anong alagad sa katawhan

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Gikan sa pamilya sa kabus nga mag-uuma ug mamumuo sa umahan, namat-an sa buot ni Kaubang Jonard Salo ang mapahimuslanon ug malupigon sistemang hacienda sa Negros.

Sa pagtrabaho sa lapad nga katubhan sa Norte nasinati niya ang dili makatawo nga kahimtang sa trabahoan, ubos nga suhulan, kawalay benepisyo, kawalay serbisyo gikan sa gobyerno ug pagtratar nga dili tawhanon.

Sama sa kasagarang panghitabo sa kabukiran, natagamtam usab niya kabangis sa pasistang kasundalohan sa AFP panahon sa mga operasyong militar.

Tungod sa kawad-on, wala siya makatungtong sa eskwelahan ug mahatagan sa kahigayonan nga makat-on bisan man lang sa pagbasa ug pasulat. Ang iyang panahon gigahin tanan sa patay-patay nga pagtrabaho alang sa pamilya.

Kini nga mga konkretong kasinatian nagtukmod kaniya nga magtuki sa kahimtang sa katilingban ug naghatag dalan sa pagka-umol sa iyang rebolusyonaryong kaamguhan. Sa dihang naabot sa pag-organisa sa mga kauban ang ilang lugar sa Barangay Winaswasan, Caltrava, Negros Occidental walay duha-duha ug tibuok-kadasig niyang gigakos ang kawsa sa armadong rebolusyon.

Sa tunga-tungang bahin sa tuig 2000 misalmot siya sa NPA ug gigahin ang iyang tibuok-panahon ug kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan.

Sulod sa rebolusyonaryong kalihukan naila siya nga si Ka Lino, Rapid, Nikko ug Karen ug mapinanggaon nga gisawat sa masa isip isa nila ka maayong anak.

Bisan sa limitasyon sa literasiya, aktibo si Ka Lino sa teoretikal nga pagtuon ug pagbansay. Gipangibabawan niya kini nga limitasyon diha sa pursigido nga pagkat-on ug walay hunong nga pagpraktis.

Nabansay siya sa pagsulat ug pagbasa sa Bisaya ug Hiligaynon ingon man sa gamay nga Pilipino ug English ug, sa kadugayan, nahimong instruktor sa mga pampulitikang edukasyon ug pampartidong kurso.

Nabansay usab siya sa gimbuhatong militar, pulitikal, medikal, produksyon ug uban pa.

Sulod sa sobra usa ka dekada nga pagserbisyo sa mga nilupigan napanday si Ka Lino isip kadre sa Partido ug kumander sa Pulang Hukbo. Nahimo siyang sakop sa Komite sa Larangan (KL) niadtong 2013 ug isa sa mga platun lider niini.

Kagahapon, April 15, 2022, namartir si Ka Lino sa usa panagsangka tali sa mga pasistang tropa sa 11th IB sa Sitio Tulong, Barangay San Enrique Villanueva, Sibulan, Negros Oriental. Ang iyang kamatayon nagdala man sa kasub-anan apan ang makigbisogong diwa nga iyang gipakamatyan naghagit kanato nga ipadayon ang iyang wala matapos nga misyon hangtud sa iyang hingpit nga katumanan.

Mahimong mapukan sa awayan ang usa ka rebolusyonaryo, apan dili bisan kanus-a mapukan ang rebolusyon. Samtang anaa ang pagpanglupig ug pagpahimulos, ang masa moalsa aron bag-ohonan ang dunot nga alang-alang kolonyal ug alang-lang pyudal nga sistema sa katilingban.

Ang mga desperado nga bangis lakang sa rehimeng US-Duterte tataw nga mosangpot lang sa kapakyasan ug ang iyang pasistang rehimen ilabay sa basuran sa kasaysayan. Samtang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan moabante paingon sa hingpit nga kadaugan. ###

Ka Lino, matinud-anong alagad sa katawhan