Kabutigan sang AFP agud hinabunan ang ila kapaslawan nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Sur nga bahin sang Negros

Ginapahambog sang pasista nga rehimen Duterte nga mawasak ang rebolusyonaryo nga kahublagan antis sang pagkatapos sang iya nga termino sa 2022, amo nga isa ang Negros sa mga rehiyon nga ila ginaprayoridad.

Indi manigar nga sa bisan diin nga bahin sang pungsod nagabaskog ang NPA kag isa ang Negros sa nagamarka sang padayon nga pagbaskog kag pagsulong. Pero permi ginapahayag sang ila tigtaghol nga wasak na ini kag sa kalawigon nga 52 anyos wala pa gihapon nagdaug.

Partikyular sa Southwest Front, suno kay Cenon Pancito tigpamaba sang 3rd Infantry Division, sadtong Nobyembre 16, 2020 nga pahayag sini nga nawasak na nila ang NPA sa Southwest. Apang matapos ang ini nga pahayag, daw tinampa si Pancito bangod pagka Nobyembre 20, 2020, nalukpan sang CDX ang isa ka Rio nga may sakay nga mga army sa Sityo Magtanday, Brgy. Camindangan, Sipalay City. Kag indi na manigar nga pagluntad sang NPA nga magpatigayon sang silot sa mga bat-ulan kag indi na magbag-o nga intel asset, pagpahalin sa duha ka mining corp. sa sakop sang Cauayan kag ang pagdis-arma sa Brgy. Captain kag iban pa nga mga aksyon militar kag ang pinakaulihi ang ambus sa Sityo Cambaga, Brgy. Yaoyao, Cauayan, Neg. Occ. Ini tanan natigayon bangud sa madalum nga suporta sang pumuluyo sa armadong rebolusyon.

Madamo sila sang pakana para hatagan rason ang ila mga pahayag. Ang pagpagwa sang mga peke nga inpormasyon kag balita. Ang madamo kuno nga nagsurender nga ginpwersa kag peke upod ang paniplang kag pamahog sa pumuluyo nga kon padayon nga magpartisipar ukon bisan suporta nalang ila nga pamatyon. Gusto nila kuhaon ang simpatya sang pumuluyo apang kabaliskaran ang nagakatabo nga imbes kilalahon sila sang pumuluyo bilang ila soldado, ginakangil-aran kag ginakahadlukan bangud sang ila pagkapasista kag uhaw sa dugo nga pagpamatay.

Wala ginabalewala sang NPA nga may pila ka kahuyangan nga amo ang magbutang sa iya sa kadilikaduhan nga madepensibo, makaangkon sang kahalitan ukon kaswalidad. Pero ini ginabaton, ginatun-an kag ginakuhaan sang leksyon para sa pagpangibabaw kag pag-uswag.

Normal sa inaway nga may mapilasan kag mapatay. May kadalag-an kag may kapierdihan. Abnormal ang opisyal militar nga magsiling nga permi lang sila ang daug, wala halit ukon kaswalti. Tun-an man paano atubangon kag batunon ang kamatuoran. Indi ang pag-ihinago nga pareho lang nga kamo mismo ang nagabinutig kag nag-into sa inyo kaugalingon kag sa inyo mga kaupdanan.

Ipagwa ang kamatuoran indi ang mga kabutigan!
Ipadayon ang pagtib-ong sang Armadong Paghimakas!

Kabutigan sang AFP agud hinabunan ang ila kapaslawan nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Sur nga bahin sang Negros