Kabutigan sang pasistang militar!

Disperado nga nagapalapanag sang peke nga balita ang mga pasista kag berdugo nga militar agud hinabunan ang ila mga kapalpakan kag sapatnon nga hinimuan sa paglunsar sang tudo-gyera batok sa rebolusyonaro nga pwersa sa isla sang Negros.

Wala sang natabu nga engkwentro sadtong April 17, 2021 sa Sityo Yuring, Brgy Bulwangan, Hinobaan, Negros Occidental. Matuod nga may napatay nga duha ka katapu sang NPA nga sanday Ka Michael kag Ka Kenken apang indi sa isa ka engkwentro nga naglab-ot sa 40 minutos. Nadakpan sila samtang nagabayo sang bugas sa isa ka balay mga 11:00 sang aga. Matapos sila sakiton samtang gina-imbestiga, mga alas 12 sang udto sila ginpamatay. Isa ka barbaro nga pamaagi sa pagpatay bangud ginpangbuno-buno ang bilog nga lawas kag halos indi na makilala bangud guba ang hitsura kag indi na makilala sang pamilya rason nga wala ma-claim.

Klaro ini nga paglapas sang militar sa Protocol of War nga ang wala na sang ikasarang nga makig-away o Hors de Combat indi dapat nga patyon. Dapat kabigon nga priso sa gyera kag mag-angkon sang sibil kag politikal nga kinamatarung.

Indi man matuod nga may natabu nga ingkwentro sa Sityo Payranan, Brgy Pinggot, Ilog, Negros Occidental sadtong April 24, 2021. Indi man matuod nga may napatay nga NPA sa natabu kuno nga engkwentro. Ang ila ginpatay amo si Frederico Rivera alyas Nonoy nga ordinaryo nga pumuluyo sa sina nga lugar.

Ang lugar sa Cauayan, Hinobaan, Ilog, Candoni, Kabankalan kag Sipalay o CHICKS area madamo ini sang mga dunang manggad gani daku ang interes sang mga dumulu-ong nga korporasyon sang mina. Bangud ang mga pumuluyo sa sini nga lugar indi kompormi sa plano sa pagmina sang mga dumulu-ong bangud mapalayas sila sa ila kaugalingon nga duta kag makaguba ini sa ila palangabuhian kag kina-iyahan. Ang NPA sa pihak nga bahin nagatib-ong sang kinamatarung sang pumuluyo kag pangapinan ang ila interes sa duta kag palangabuhi-an amo nga ginapalayas ang mga dumulu-ong nga korporasyon nga gusto magmina.

Nangin kina-andan na nga ginahimo ang mga berdugo nga militar nga sa panahon sang ila military operation o may matabu nga engkwentro nga may daku nga halit sa ila, ang mga sibilyan ang ila ginabalikan kag pahugon, kastiguhon indi gani patyon. Nagtuga ini sang indi na ma-isip nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung nga naghatag sang tuman nga kakugmat sa mga pumulyo ilabi na sa kaumahan kag kabukiran

Nagtabu lang ini sa handum sang militar nga papason ang mga NPA sa sini nga lugar gani nagduging ang focus military operation nga paghatag sang ligwa sa mga dumulu-ong nga kapitalista sa pagmina bangud ang rehimen Duterte nagkuha na sang moraturium sa pagdumili sa pagmina.

Ang NPA sa idalum sang Armando Sumayang Jr. command indi magduhaduha nga magpalayas sa mga masupog nga mga mining firm nga magpatigayon sa pagmina sa sakop sang larangan gerilya. Magapadayon man sa paglunsad sang mga taktikal nga opensiba agud silutan ang may mga utang nga dugo sa pumuluyo kag rebolusyon.

Ipaggwa ang kamatu-uran indi ang kabutigan!

Kabutigan sang pasistang militar!