Kahambog ni General Benedict Arevalo sang 303rd Bde. Phil Army Tuman ka Kaladlawan para sa mga Negrosanon

 

Tuman ka kaladlawan ang pagtinikal ni 303rd Bde. Commander General Arevalo sa iya pahayag para sa iya pagbiya sa Negros. Ang iya lang nga basehan amo ang naka 21 ka beses nga naka-engkwentro ang iya tropa sa NPA. Iya pa gindala sa engkwentro ang madamo ka beses nga ginlunsad nga taktikal nga opensiba sang NPA batok sa iya tropa pareho sa mga pila ka beses nga ambus sang mga larangan gerilya sa Central Negros, Norte kag Sur.

Lakip sa iya gintinikal nga mga kadalag-an, ang pagpamatay sa mga inosente nga mga sibilyan nga gintuga sang Oplan Sauron, illegal nga mga pagpang-aresto paagi sa mga hinimo-himo nga kaso, kag mga peke nga mga pagpasurender sa mga mangunguma. Ini mga papogi points lamang ni Arevalo para into-on ang kaugalingon kag iya tropa sang mga award nga makuha kag mga pagpangkwarta sa programa sang E-CLIP.

Ang matuod, sa masobra isa ka tuig ni General Arevalo sa Negros wala sang bisan anu nga marka sang kadalag-an ang naangkon niya. Ang kabangis sang AFP/PNP “anti-insurgency” campaign sa idalum sang Oplan Kapanatagan nagpamuklat lang sa malapad nga Negrosanon sang matuod nga dagway sang estado sang nagahari nga sahi nga ginaserbisyohan ni Arevalo. Mas lang nga nag-angkon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sang mga kadalag-an sa nagkalain-lain nga patag. Nagdaku ang katapuan sang NPA nga gintulod sang Oplan Sauron. Mas nagtaas ang kamuklatan sang pumuluyo paagi sa ila pagpartisipar sa inaway banwa paagi sa gerilya nga pagpakig-away. Ginhakos sang masa ang armadong rebolusyon, pagtaas sang ila suporta sa NPA kag pagkilala nga amo lang ang makadepensa sa ila tawhanon nga kinamatarung kag pag-armas mismo sang ila kaugalingon para sa pagdepensa sa baseng masa.

Madamu man sang pagbatikos sa mga krimen nga nakomiter sang mga militar sa idalum sang 303rd Bde PA. Indi lang mga human rights group sa sulod sang pungsod kundi pati sa bilog nga kalibutan ang nagapaninguha para imbistigahan ang mga ini. Nabulgar ang kapintas ni Arevalo sa Negros upod sa PNP sa bilog nga kalibutan pareho sang Sagay 9 massacre, nagapadayon nga Oplan Sauron kag mga peke nga pagpasurender sa mga sibilyan.
Ang mas gin-atubang nga krisis ni Arevalo kag sang AFP amo ang krisis sang recruitment sa AFP kag Civil Auxiliary Force Geographical Unit (CAFGU). Resulta sini amo ang pagpamugos sa paghatag sang kota sa mga Baryo opisyal sang pagrecruit sang 25 ka CAFGU sa matag baryo nga ila sabton ang pagpaarmas sa 10 sini. Dugang pa sa ila krisis amo ang madamu nga nag-AWOL tungod sa indi maayo nga pagtratar sang mga opisyal sini sa iya tropa kag tuman nga kahadlok sa mga taktikal nga opensiba nga ginalunsar sang NPA.

Madamu man sang casualties sa AFP sa idalum sang 303rd Bde nga ila gintago sa publiko kag pila ka taktikal nga opensiba sang NPA. Pareho sang Nobyembre 30 adlaw sang pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sang Kabataang Makabayan kag adlaw man ni Gat Andres Bonifacio, dungan nga ginlunsad ang taktikla nga opensiba sa Central Negros. Alas 9:00 sang gab-i gin-snipe kag ginsundan sang pagharas sang mga unit sang NPA sa idalum sang LPC ang duha ka CAFGU detatchment. Ang isa sa Brgy. Balogo Guihulngan City, samtang naga-inom kag naga-videoke ang mga hubog nga katapu sang CAFGU duha sini sa ila ang patal nga naigo kag pila pa ka mga nagkalapilasan kag halos 15 na ka-minutos nga nakapalayo ang unit sang NPA antes naka balos palupok ang mga ini. Ang isa pa amo ang CAFGU detatchment sang Brgy. Alingasaw, sakop sang Moises Padilla.

Ang pagtinikal ni Arevalo pagtabon lang sang dako nga kapaslawan niya sa Negros. Wala sang bisan isa ka larangan gerilya ang napukan, wala sang baseng masa ang nawasak kag labi sa tanan, nagdaku ang katapu sang Partido kag NPA kadungan sang nagalapad kag nagalig-on nga baseng masa. Gani ginakilala sang LPC-NPA nga ang mga pahayag ni Arevalo napuno sang mabaskog nga hangin sang kahambog.

Samtang indi masolbar ang ugat sang gyera sa Pilipinas nagapadayon nga nagatambok ang duta sang rebolusyonaryo nga kahublagan nga amo lamang ang solo nga solusyon nga mag sulbad sini; ang pagpatuman sang agraryong rebolusyon kag pungsodnon nga industriyalisasyon; kag ang paghilway sang pungsod kag pumuluyo sa pagkabangkarote, pagkaatrasado kag tuman nga kaimulon.

Ang LPC-NPA nagaupod man sa panawagan sang pumuluyo para ipadayon kag seryosohon ang peace talk sa tunga sang NDFP kag GRP nga gin-undang tungod sa pagsabotahe sang mga utok militarista nga nagaposisyon sa GRP. Kag naga-upod man sa paghimakas sang pumuluyo para sa pangmalawigon nga kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal.

Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!
Mabuhay ang rebolusyon!

 

Kahambog ni General Benedict Arevalo sang 303rd Bde. Phil Army Tuman ka Kaladlawan para sa mga Negrosanon