Kataw-anan ang desisyon sa AMLC nga i-freeze ang mga kabtangan sa mga kaalyado sa NDFP, apan delikado usab

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Kataw-anan ang pagdeklara sa Anti-Money Laundering Council kagahapon nga i-freeze niini ang mga account ug assets sa 16 ka organisasyon nga kaalyado sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) nga una nang “designated as terrorists” sa NTF-Elcac/ATC.

Sa unang bahin, kini nga mga organisasyon mga tago ug sekretong nagalihok. Ang ilang mga myembro nga mokabat sa gatusan ka libo mga incognito (wala mailhi) nga walay dayag o sekretonga mga rekord sa ilang pagkamyembro. Wala silay mga kabtangan ubos sa ilang mga pangalan, ug labaw sa tanan, wala silay mga account sa mga bangko sa Pilipinas. Tungod kay naglihok sila gawas sa ligal nga mga proseso, kini nga mga organisasyon gawas sa hurisdiksyon sa AMLC. Sa kasinatian sa pakigbatok sa martial law ug paglahutay sa deka-dekada nga pakigbisog, nahimo niini nga mga organisasyon nga sigurohon ug palapdong ang ilang mga han-ay.

Apan delikado ang deklarasyon sa AMLC tungod kay pwede kining gamiton batok sa mga aktibista, mga progresibo ug patriyotikong pwersa, mga tigpanalipud sa tawhanong katungod ug mga kritiko sa tiranikong rehimen nga balik-balik nga gi-red-tag sa NTF-Elcac/ATC. Ang pagdakop kang Dr. Natividad Castro bag-ohay lang usa ka tilimad-on sa mga laraw sa NTF-Elcac nga maglunsad og usa ka kinatibuk-ang crackdown sa dili pa o pagkahuman sa eleksyon aron sumpuon ang pagsukol sa katawhan.

Kahinumduman usab kung paunsa gi-freeze sa AMLC ang mga kabtangan sa Rural Missionaries of the Philippines nga walay basihanang giakusahan sa NTF-Elcac nga usa ka “prente sa komunista” tungod lamang sa hugot nilang pagpanalipud sa katungod sa katawhang Lumad sa Mindanao.

Among giawhag ang tanang progresibo, patriyotiko ug demokratikong pwersa, mga tigpasiugda sa kalinaw ug mga tigdepensa sa tawhanong katungod sa Pilipinas ug sa gawas sa nasud sa pagsaway sa resolusyon sa NTF-Elcac/ATC ug AMLC batok sa NDFP ug sa mga kaalyadong organisasyon niini ug sa nagkakusog nga terorismo sa estado ug pulitikanhong pagpanumpo sa Pilipinas.

Kataw-anan ang desisyon sa AMLC nga i-freeze ang mga kabtangan sa mga kaalyado sa NDFP, apan delikado usab