Katawhang Moro, maghiusa ug ipakigbisog ang tinuod nga kaugalingong paghukom!

, ,

Sa atong pagdumdom sa anibersaryo sa ngilngig ug magun-ubon nga Martial Law sa Marawi City niadtong Mayo 23, 2017, kinahanglang labaw pang ipakusog sa katawhang Moro ang ilang panaghiusa aron ipanawagan ang hustisya, batukan ang nasudnong pagpahimulos ug ipakigbisog ang tinuod nga katungod sa kaugalingong paghukom.

Hangtud sa kasamtangan, nag-antus pa gihapon ang napuluan ka libong katawhang Mranao sa mga evacuation centers tungod sa grabe ka langay nga rehabilitasyong gisaad sa reaksyunaryong gobyerno ngadto sa mga biktima. Ang tinuod nga giatiman sa estado mao ang pagpalapad sa AFP ug sundalong Amerikano sa ilang kampo militar sa syudad, pagpasulod sa mga dagkong multinasyunal nga kumpanya ug plantasyon ug labaw pang paghulga sa mga sibilyan aron dili na makabalik sa ilang mga pinuy-anan.

Ilalom sa administrasyon ni Rodrigo Duterte, labaw pang giantus sa katawhang Moro ang nasudnong diskriminasyon, pagpahimulos ug pagpangdaug-daog. Gawas pa sa makasilag nga gihimo sa Marawi City, padayong gibomba ug gikanyon ang mga komunidad sa katawhang Moro. Kaniadtong Marso 1, dili moubos sa lima ka sibilyan ang napatay ug daghan ang samaron sa paghulog og 12 ka bomba sa upat ka FA-50 fighter jets ug duha ka Super Tucano sa usa ka kampo sa MILF sa Barangay Runggayan, Maguing, Lanao del Sur. Kaniadto usab Febrero 7, gipatay sa militar ang estudyanteng si Amer Hussien Tampi Domaub sa usa ka tsekpoynt sa Kabingan, MSU, Marawi City tungod lang sa pasangil nga kuno membro kini sa Maute.

Sa mosunod nga mga bulan, mopuli na ang anak sa diktador, pasista, anti-katawhan ug anti-Moro nga si Ferdinand Marcos, si Bongbong Marcos. Niini nga adlaw, angay usab natong hinumduman ang mga ngilngig nga panid sa kasaysayan sa katawhang Moro ilalom sa balaod militar ni Marcos Sr. – ang Jabbidah massacre nga mipatay sa 68 ka sundalong Moro; ang Tacub massacre sa Kauswagan, Lanao del Norte nga mipatay sa kapin dosena ka tawo;.ang Manili massacre nga mipatay sa 79 ka Moro sa usa ka mosque; ang pagbomba ug pagsunog sa Jolo nga midugmok sa syudad ug mipatay sa kapin 1,000 nga sibilyan; ang Palimbang massacre kung asa 1,500 ka kalalakin-ang Moro ang gipatay sa usa ka mosque, 3,000 ka babae ug bata ang gidakop ug 300 ka kababayen-an ang gilugos sa kapulisan; ug ang Pata Island massacre nga mipatay sa 3,000 ka Tausog sa pila ka bulan nga pagpamomba sa AFP.

Nagpasabot lamang kini nga ang paglingkod ni Marcos Jr. magpadayon lamang sa kultura sa impunidad batok sa katawhang Moro.

Padayong anaa sa bahad ang kinabuhi sa katawhang Moro tungod sa ilang padayong pagbarog aron iduso ang ilang kaugalingong paghukom. Padayong silang ginapalisud-lisod ug ginaabog sa ilang tabunok nga mga yuta aron makawat ang ilang bahandi sa naglaway ug uhaw-sa-ginansya nga mga negosyante ug agalong yutaan. Padayon silang gina-terorisa sa estado tungod sa ilang makanunayong pagsukol ug pag-armas batok sa kaaway.

Sa susamang higayon, padayon sab nga mapakyas ang kinsamang magpuli-puling administrasyon nga magsulay sa pagbuntog sa pakigbisog sa katawhang Moro. Padayon silang maghiusa ug mag-organisa ug motumaw ug molambo ang lain-laing armado ug rebolusyonaryong pundok sa ilang han-ay. Uban sa tibuok katawhang Pilipino ug ubang armadong grupo, kinahanglang mangandam ang katawhang Moro sa malisod ug puno-sa-sakripisyo nga pakigbisog aron kab-uton ang nasudnong kagawasan ug katilingbanong hustisya.

Katawhang Moro, maghiusa ug ipakigbisog ang tinuod nga kaugalingong paghukom!