Katorseng armas an nakumpiska sa matagumpay na taktikal na opensiba kan Armando Catapia Command (ACC-BHB Camarines Norte)

Read in: Pilipino | English

Mapulang saludo an boot ipaabot kan Romulo Jallores Command sa gabos na pulang mandirigma asin kumander ng Bagong Hukbong Bayan na nagsagibo kan matrayumpong pag-atake sa mga pwersa kan 2nd Police Mobile Force Company (PMFC) sa Purok 6, So. Nalisbitan, Brgy. Dumagmang, Labo, Camarines Norte kan banggi ning Marso 19, ngunyan na taon.

An dai malampas na kinse minutong sorpresang atake sa nakasuway na iskwad kan PMFC ay nagresulta sa pagkakasamsam sa katorseng armas. Iyo ini an sumusunod: 1 general purpose machine gun o baby M60, 7 high powered rifles (6 na Galil at 1 M4), 6 na short firearms (Glock) asin manlain-laing gamit militar arog kan mga bala asin magasin. Lima an naiulat na nagadan tulos sa parte kan mga pulis. Mientrastantos, tulong lugadang PNP an nagsuko asin naatenderan kan medik ng BHB para mataw-an nin asistensyang medikal. Pig-aaram pa ngunyan kan kumand kan BHB ang iba pang distroso sa naka-aparte na pokus y menos 50 pang elemento kan PMC na nakapwesto 300 metrong rayo sa piglunsaran kan reyd.
Naging simple para sa nakasuway na pormasyon ning BHB ang pagpin-down sa kampo ng Bravo Company ng 96th Infantry Batallion sa kaparehong barangay. Lutaw ang kumpitensyahan sa tahaw kan pulis asin militar sa pag-aragawan sa pagkolekta kan mga suhol hali sa pagmimina sa lugar kaya arog na lang kaidto ang kawaran nin pagmangno ning mga militar sa inaatubang ning mga pulis sa dai karayuan. Marigkas asin ligtas na nakaatras an mga pulang madirigma na mayo nin anumang nadanyaran.

An 2nd PMFC ay ngirhat sa Camarines Norte bilang aktibong pwersa ning rehimeng US-Duterte sa pagpapatupad ning gera kontra-insurhensya. An partikular na kumpanya ng PNP ay nakatalaga para protektaran an mga interes ning makadistrosong dayuhang pagmimina sa Brgy. Dumagmang. Sa laog ning labi tulong taon na pagpapalaganap nin pang-aabuso asin karahasan sa banwa nin Labo, aktibo an papel ning Philippine National Police sa mga piglulunsad na operasyong militar asin Retooled Community Service Program kan AFP/9th ID sa lugar. Ngunyan na Marso lang, bantog igdi an sa indang karumal-dumal na paggadan sa mga sibilyan sa probinsya na ini, lain na parte kan rehiyon asin sa CALABARZON sa irarom ning Synchronized Anti-Criminality Law Enforcement Operations (SACLEO) na pigsusubol kan NTF-ELCAC sa bilog na nasion.

An anihilitatibong taktikal na opensiba kan Armando Catapia Command-BHB Camarines Note ay patotoo na dai mauntok an bilog RJC sa pagpapasimbag sa mga ahente ning estado sa mga grabe kaining krimen sa namamanwaan. Patotoo man an makatawong pagtrato at pagtao nin asistensyang medikal sa tulong lugadan na suminoko hale sa hanay nin PNP na mulat na disiplinang bakal kan Pulang Hukbo sa pag-implementar kaine sa makatarungang digma nin namamanwaan para sa namamanwaang anakpawis. Higit sa lahat, patotoo an matrayumpong aksyong militar kan mga kasama na solamenteng sa pamamaagi nin pagkapot sa armadong pakikibaka asin paggiging matibay igdi makukua kan lipunang Pilipino an mapagpasyang pagpapasimbag at pagrunot sa pangil kan pasista asin teroristang estado asta sa dagos na ining magin abo.

Nasa satuyang pagbungkaras an pagkalda sa katingatingan! Nasa satuyang kamot an satong kapangganahan! Kita an paglaom kan banwaan!
Mabuhay ang ika-52 anibersaryo ng PKP at BHB!

Katorseng armas an nakumpiska sa matagumpay na taktikal na opensiba kan Armando Catapia Command (ACC-BHB Camarines Norte)