Kinahanglang papanubagon si Duterte, dili padumalahon sa pagpalungtad sa “gubat kontra-droga”

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Ang anunsyo kagahapon nga ang tiranong si Duterte pagatubuyon isip mangulo sa “drug war” ni Marcos Junior usa ka direktang pagbiaybiay sa katawhang Pilipino, ilabina sa napuluan ka libong biktima sa ekstrahudisyal nga pagpamatay sa kaylap nga kampanya sa pagpatay nga gihimo sa mga pwersa sa kapulisan ug armadong vigilante nga grupo nga gipondohan sa estado.

Sulod sa unum ka tuig, gipatuman ni Duterte ang usa ka peke nga gubat kontra-droga diin iyang gigamit ang pwersa sa kapulisan sa nasud aron paluhuron ang tanang drug lord sa iyang atubangan isip ilang hari ug tigpanalipud. Iyang gibuhian ug gimandoan ang kapulisan sa pagpatuman sa kaylap nga pagpamatay nga walay silot. Labing menos 30,000 ka mga tawo, kadaghanan mga gagmayng tigpahuyut sa kadalanan ug nagagamit sa mga komunidad sa kabus sa syudad ang gipatay sa kampanya sa pagpatay. Hustisya ang gipangayo sa ilang mga pamilya ug mga minahal uban sa lain-laing sektor.

Pinaagi sa pagmando sa pagpatay sa napulo ka libo sa iyang mini nga gubat kontra-droga, kinahanglang bayran ni Duterte ang tanan niyang mga krimen. Kinahanglang atubangon niya ang imbestigasyon sa International Criminal Court (ICC) diin gipasakaan siya og mga krimen batok sa katawhan nga hiniusang gisang-at sa mga biktima sa iyang kampanya sa pagpamatay sukad niadtong 2016.

Kung matuboy si Duterte nga pangulo sa kampanya sa gubat kontra-droga sa gubyerno, ang kaugalingong mga kamot ni Marcos mabulit sa dugo sa napuluan ka libong biktima sa pagpatay ug tortyur, ug mahimong kakunsabo sa pagtabon sa mga krimen ni Duterte ug paningkamot nga makalikay sa makatarunganong silot.

Kinahanglang papanubagon si Duterte, dili padumalahon sa pagpalungtad sa “gubat kontra-droga”