KM conference nga gipahigayon sa Bukidnon, nagmalampuson

Sa prubinsya sa Bukidnon, adunay nahitabong kumperensya sa Kabataang Makabayan kung diin nikabat kini sa 37 ka indibidwal nga naga-gikan sa nagkalain-laing lungsod ug komunidad. Ang mga partisipante naga-gikan sa mga kabatan-onan ug kabatan-onang estudyante sa prubinsya.

Ang maong kumperensya nagahisgot sa nasyunal nga problema ngadto na sa partikular. Ilabina sa pangkalibutang isyu kabahin sa Covid-19. Kung unsaon ang hiniusang pagbatok niini.

Lakip na ang paghisgot sa paspas nga pag-organisa kabahin sa han-ay sa kabatan-onan. Nagbunga kini sa pagmugna sa usa ka organisasyon arun hiniusang batukan ang pandemya ug ang pagsumpo sa teroristang atake sa rehimeng US-Duterte.

Luwas kini nga nahuman sa nahisgutang adlaw. Kini nga aktibidad nagpamatuod nga bisan una ang pamaagi ug taktika sa kaaway, kung ang kabatan-onan mismo ang mulihok ug mosuporta sa hukbo, bisan kanus-a dili kini matarug.

Busa ang BHB-Bukidnon, mapasalamaton sa walay paglubad nga pagmahal ug pagsuporta sa hukbo.

Mabuhi ang Kabataang Makabayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

KM conference nga gipahigayon sa Bukidnon, nagmalampuson