KM-Datako: Pag-alala sa kadakilaan ni Wright “Ka Chadli” Molintas, Jr.

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) sa pag-alala sa magiting na kamatayan ng martir ng sambayanan na si Wright “Ka Chadli” Molintas, Jr. noong ika-4 ng Hulyo.

Ipinanganak si Wright Molintas sa Benguet, at isang full-blooded na Ibaloi. Isa sa pitong magkakapatid, naging kilala si Wright bilang Tombol (mula sa salitang Ibaloi na ang ibig sabihin ay batang manok)–pagkilala sa kaniyang pagiging agresibo at maingay. Noo’y naging pangarap niya rin ang pagiging presidente ng Pilipinas. Hindi naging hadlang ang kaniyang pinanggalingang kilalang pamilya (mga Mencio ng Atok at mga Molintas ng Bokod) upang maglingkod sa sambayanan.

Nakakuha ng scholarship si Wright sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman kung saan kinuha niya ang kursong Geodetic Engineering. Sa parehong panahon, nasaksihan ni Wright ang mga makasaysayang protesta ng mga estudyante laban sa diktadurang US-Marcos. Noong ikalawang taon niya sa unibersidad, nagsimula siyang sumali at magsalita sa mga protesta at sa mga fora patungkol sa pang-aabuso ng diktador na si Marcos, mga welga ng manggagawa, mga isyu ng sektor pang-edukasyon at iba pang isyung kinahaharap ng mamamayan. Unti-unti ay nagpakita siya ng interes sa kaniyang tahanan na Kordilyera, laluna nooong nakasali siya sa organisasyong UP Bodong, isang asosasyon ng mga estudyante na mula sa rehiyon.

Sa mga panahong iyon, sinasalanta ng rehimeng US-Marcos ang rehiyon sa pamamagitan ng mga dambuhala at mapanirang proyekto ang buong Kordilyera. Sa Abra, binigyan ng rehimeng US-Marcos ang kaniyang crony na si Herminio T. Disini ng pagkakataon na putulin ang mga punungkahoy at sirain ang pinagkakabuhayan ng mamamayang Tingguian/Itneg sa pamamagitan ng Cellophil Resources Corporation. Sa Kalinga naman at ilang parte ng Mountain Province, ibinabandera ng rehimen ang pagpapagawa ng Chico Dam mula sa kanilang inutang sa World Bank. Ang mga mapanirang proyektong ito ay nag-anak ng laksa-laksang pagtutol at pagkilos ng mamamayan. Noong 1980, pinatay ng mga pwersa ng Philippine Constabulary ang pangat na si Macliing Dulag dahil sa kaniyang mariing pagtutol laban sa Chico Dam.

Sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Macliing Dulag, isa si Wright sa mga estudyanteng nagprotesta sa harap ng bahay ni Macliing bilang pag-alala sa kaniyang kamatayan. Sa kaniyang pakikipagkuwentuhan sa mga taga-Bugnay, Tinglayan at pakikipamuhay sa komunidad, nagdesisyon si Wright na wala nang ibang kailangan pang patunguhan ang paglaban kundi sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Bumalik muli si Wright sa Kalinga pagkatapos ng dalawang linggo at sumampa bilang miyembro ng Bagong Hukbong Bayan. Doon niya ginamit ang pangalan na “Ka Chadli”.

Si Ka Chadli ay nagpakita ng kaniyang kagilasan sa gawaing militar habang nagsisilbi bilang political officer. Ilang mga tagumpay-militar ang nasaksihan at napamunuan ni Chadli sa loob ng kaniyang pagiging hukbo. Namuno rin siya at nakilala ng mga komunidad sa Kordilyera bilang anak, kapatid, kaibigan, tatay at isang huwarang hukbo ng mamamayan. Nagsilbi siya sa mga probinsya ng Mountain Province (sa bandang Sagada-Besao), Kalinga, Ifugao at sa kaniyang probinsya na Benguet. Paminsan-minsan ay nakararanas din siya ng ilang mga pagkabigo, pagkapagod sa daan, at pagkakasakit, ngunit inigpawan lahat ito ni Ka Chadli at nagpatuloy sa pagsisilbi sa mamamayang tunay niyang minamahal.

Habang papunta sa Kapangan, Benguet noong ika-4 ng Hulyo, 1987 para sa isang pulong, walang awang tinambangan ng mga miyembro ng pulisya at Citizens’ Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) ang sinasakyan ni Ka Chadli. Walang dalang kahit anong armas si Ka Chadli at ang kaniyang mga kasamahan. Sinubukan pa nina Ka Chadli na mangatwiran sa pulisya ngunit pinaputukan lang siya sa likod ng pulisya. Habang nagdurugo, itinali si Ka Chadli sa kawayan na parang baboy habang ipinaparada papunta sa sentro ng Baguling, La Union. Namatay si Ka Chadli sa daan. Namatay si Ka Chadli sa edad na bente kuwatro (24). Isang linggo ang kaniyang lamay na ginanap sa syudad ng Baguio. Kinilala rin si Chadli bilang bayani ng sambayanan, at nailagay ang pangalan sa Bantayog ng mga Bayani.

Pagkatapos ng ilang taon, ipinangalan kay Ka Chadli ang panrehiyunal na komand ng Bagong Hukbong Bayan sa Kordilyera bilang pagkilala sa kaniyang kagitingan at ambag sa pagsulong pakikibaka ng mamamayan sa rehiyon. Sa ilalim ng Bagong Hukbong Bayan-Chadli Molintas Command, nagsagawa ang hukbo ng mga matatagumpay na taktikal na opensibang atrisyon at anihilatibo laban sa pwersa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at CAFGU. Sa ilalim ng pangalang ito, pinasabog ng mga hukbo ang mukha ng diktador na si Ferdinand Marcos, Sr. sa syudad ng Baguio. Sa ilalim din ng pangalang ito, nagpapatuloy ang Bagong Hukbong Bayan sa Ilokos-Kordilyera sa pagsisilbi sa mamamayan—pagsasagawa ng rebolusyong agraryo sa kanayunan, pagtatayo ng baseng masa, at pagsusulong ng armadong pakikibaka ng sambayanan.

Hanggang ngayon, hawak ng Bagong Hukbong Bayan sa Kordilyera ang pangalan ni Ka Chadli bilang pag-alala at pagpapatuloy ng kaniyang kagitingan at pagpupursigi para itayo ang lipunang mamamayan ang mamumuno at magmamay-ari, isang lipunang walang pang-aapi—ang sosyalismo!

Makakaasa ang mamamayan na magpapatuloy ang mga kabataan sa pagsisilbi sa mamamayan at walang-patlang na magpapasampa ng mga kabataan patungo sa kanayunan, sa ilalim ng pangalan ni Ka Chadli!

MABUHAY ANG KABAYANIHAN NG MARTIR NA SI WRIGHT “KA CHADLI” MOLINTAS, JR.!
MABUHAY ANG MGA MARTIR NG SAMBAYANAN!
MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG REBOLUSYONG PILIPINO!

AGTUTUBO ITI KORDILYERA, SUMAMPA ITI NEW PEOPLE’S ARMY!

KM-Datako: Pag-alala sa kadakilaan ni Wright “Ka Chadli” Molintas, Jr.