Kolektibo nga maghimakas kag militanti nga pabayaron ang inutil kag palpak sa pag-atubang sang tiraniko nga rehimen US- Duterte sa problima sa Covid-19!

Inutil ang rehimen Duterte sa pahayag sini nga siya mismo ang wala pa nakabalo kung san-o makakuha sang nagaka-igo nga suplay sang bakuna para sa Covid-19 ang pungsod Pilipinas. Padayon lamang ini nga nagapaggwa sang mga pasalig nga tinaga samtang naga-antus sa tuman nga ka puraot kag kabudlayan ang malapad nga pumuluyo. Gin-usikan lamang sang pasista nga gobyerno ni Duterte ang tanan nga pagpaninguha kag sakripisyo sang pumuluyong Pilipino.

Masobra isa na ka tuig sa militarista nga lockdown ni Duterte, padayon nga nagakuha sang tuman ka mataas nga kaso sang Covid-19 ang Pilipinas nga nagrekord pa sa ika-lima sa pinakamataas nga kaso sang Covid-19 kada-adlaw nga natabu tanan sa sini nga bulan sang Abril. Manipestasyon sang padayon nga kapalpakan, kapabayaan, palyado kag kawad-on sang ikasarang sang reaksyonaryo nga gobyerno ni Duterte nga tamdan ang ikaayong lawas kag kaayuhan sang pumuluyong Pilipino.

Sa atubang sang nagalanog nga panawagan sang pumuluyo para sa komprehensibo kag konkreto nga solusyon sa pagtapna sang pandemya, nagapabilin nga matig-a ang gobyerno ni Duterte sa kakinahanglanon nga pataason ang kapasidad sa pagpatuman sang libre nga mass testing sa diin may yara lamamg ini sang 30,000 tubtob 40,000 nga abereyds sang kada adlaw nga test, ini sa pihak sang 90, 000 nga kinahanglan nga testing capacity suno mismo sa pahayag sang ila kaugalingon nga task force.

Wala gihapon ginahikot ang suhestiyon sang mga eksperto kag ang mga nangin epektibo nga sabat sang iban nga pungsod kaangay sang malapnagon nga mass testing, madasig nga contact tracing, paghamulag sang mga suspetsado sa Covid-19 kag pagbulong sa mga may balati-an. Tuman nga nagasandig ang gobyerno sa bakuna nga nagsugod lamang sang sini nga Marso, pinaka-ulihi pa sa bilog nga ASEAN nga rehiyon.

Apang matapos ang isa ka bulan, wala pa nakalambot sa 1% sang populasyon ang nabakunahan samtang 70% ang kinahanglan nga mabakunahan para malab-ot ang ginatawag nga herd immunity. May yara pa lamang ini sang masobra duha ka milyon nga bakuna nga nabaton halin sa Sinovac sang China kag AstraZeneca kag sa tunga sang record-breaking nga bulyada sang nagpositibo, istrikto nga restriksyon sang ECQ gihapon ang ginpatuman sang estado.

Sa isla sang Negros sa diin permi nagapanguna sa bilog nga Western Visayas sa hambalanon sang nagpositibo sa Covid-19 sini nga bulan ang naga-eksperyinsya sang ika-duha nga bulyada sang lokal nga Covid-19 transmisyon. Nagtuga ini sang kahangawa sa gobyerno lokal sa isla matapos wala gin-updan sang gobyerno nasyunal ang panawagan sang gobyerno sang probinsya sang Negros angut sa mandatory nga swab testing para sa mga nagasulod nga pasahero sa lugar.

Sa atubang sang labi pa nga nagataas nga numero sang kaso sang nagapositibo, sang mga nagakalamatay, sang mga ginagutom kag nawad-an sang palangabuhi-an, ginapatay kita sang sini nga gobyerno sa kahangawa, pag-antus kag gutom. Prayoridad kag wala gihapon naga-untat ang patarasak nga militarisasyon sa kaumhan kag kabukiran, pagtapak sa tawhanon nga kinamatarung, pagpamatay sa mga katapu sang mga progresibo nga grupo, mahinay nga programa sa pagpabakuna, nagataas nga presyo sang mga nagapanguna nga balaklon kag pagkalubong sa tuman ka daku nga dumuluong nga utang.

Gani wala na sang lauman ang pumuluyo sa tiraniko apang masakiton nga gobyerno ni Duterte nga nagapabilin nga bulag kag bungol sa malala nga kahimtangan sang pumuluyo. Subong man sa nagapadayon nga kapalpakan kag kapabayaan sini sa pag-atubang sa krisis sa ikaayong lawas kag ekonomiya sa pungsod.

Nagapanawagan ang NDF-Negros sa tanan nga Negrosanon nga militanti nga maghimakas agud sukton ang paantus nga rehimen sang iya salabton sa pumuluyo. Yabi ang aton hugot kag kolektibo nga pag-isa nga magaserbi nga gamhanan nga kusog agud palayason ang inutil, pasista, korap kag tiraniko nga rehimen US-Duterte nga amo ang nagatuga sang pag-antus sang pumuluyo.###

Kolektibo nga maghimakas kag militanti nga pabayaron ang inutil kag palpak sa pag-atubang sang tiraniko nga rehimen US- Duterte sa problima sa Covid-19!