Komento ng NDF-Bicol sa pagtatakda ng mga tagapagsalita ng NTF-ELCAC sa mga rehiyon

Hindi mga loro ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa ngayon kundi dagdag na mga health workers, contact tracers at iba pang maaaring makatulong sa pagharap sa pandemya! Malinaw na higit na prayoridad ng pasistang rehimeng Duterte ang magtalaga ng mga karagdagang kampon ng kasinungalingang nagpapakasasa sa buwis ng mamamayan dahil sa malalaki nilang sweldo kaysa sa ituon ang kanilang mga resorsa sa pagpabilis ng pagsugpo sa pandemya. Ngunit anumang gawing pagpaparami at pagpapalawak ng lambat ng mga bayarang kampong susuka ng mga kabalintuanan laban sa masang inaapi ay hindi nito kakayaning lunurin ang higit pang lalakas na boses ng mamamayan upang isiwalat ang katotohanan sa kanilang mga kalagayan at patuloy na paglaban.

Komento ng NDF-Bicol sa pagtatakda ng mga tagapagsalita ng NTF-ELCAC sa mga rehiyon