Komunista, rebolusyonaryong hukbo, hindi terorista! Mahigpit na tumatalima ang NPA sa batas ng digma at International Humanitarian Law

,

Download here: PDF

Sapul nang itinatag ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang New People’s Army (NPA) noong Marso 29, 1969, nasa mga Saligang Alituntunin na nito ang mataas na disiplina, pagpapahalaga sa kapakanan ng mga sibilyan at pag-alinsunod sa mga internasyunal na mga panuntunan kaugnay sa nagaganap na gerang sibil sa Pilipinas. Itinatag ng CPP ang NPA upang ipagtanggol, isulong at paglingkuran ng interes ng mamamayan—at upang itaguyod ang dignidad ng tao alinsunod sa Marxistang pananaw, gayundin batay sa mga internasyunal na kasunduan kaugnay sa karapatang pantao at makataong kondukta ng digmaan.

Komunista, rebolusyonaryong hukbo, hindi terorista! Mahigpit na tumatalima ang NPA sa batas ng digma at International Humanitarian Law