Kondenahin ang Brutal at Pasistang AFP at PNP!

Mariing kinukondena ng Celso Minguez Command – BHB Sorsogon ang pinakabagong paglabag sa karapatang-tao ng rehimeng US-Duterte pagbungad pa lamang ng taong 2019.

Hindi nakaligtas sa kahibangan at kapraningan ng Philippine National Police-Magallanes (PNP-Magallanes) ang mga estudyante at menor de edad na sina Carlo Loreno, 13 taong gulang at Aries Loreno 14, taong gulang, residente ng Barangay Bacalon, Magallanes, Sorsogon. Habang naglalakad ang dalawa sa may harapan ng simbahan, dalawang lasing na myembro ng PNP-Magallanes ang nanutok ng baril at nambugbog sa kanila noong Enero 6, 2019, bandang alas-7 ng gabi. Pinapaamin din ang dalawang kabataan na sila ay myembro diumano ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Hindi pa nasiyahan ang mga pulis sa kanilang ginawa, dinala pa ang mga kabataan sa istasyon nila upang imbestigahan, mahigit 30 minuto pa nilang ininteroga ang magkapatid bago pinauwi.

Noong Disyembre 12, 2018, pinagbabaril-patay ng siyam na armadong kalalakihang lulan ng isang van si Anthony Gestiada, residente ng Barangay Sto Domingo, Irosin, Sorsogon at kumukuha ng kursong Criminology.

Lantaran at desperado ang aksyon ng AFP-PNP matapos na paulit-ulit na mabigo ito sa hibang na pangarap nitong pigilan at tapusin ang rumaragasang paglaban ng mamamayan. Lumang tugtugin na at hindi kapani-paniwalang ang mga katulad ni Gestiada na kumukuha ng kursong Criminology ay magiging target na ng operasyon ng mga Pulang mandirigma ng CMC BHB-Sorsogon.

Sa ilalim ng Memorandum Order 32 (MO32) at Executive Order 70 (EO70), walang habas na binibigyan ang mga may “tsapa” na makapandahas, manakot at pumatay ng mga inosenteng sibilyan ang mga armadong pwersa ng papet na estado. Sa paulit-ulit at tila paglalaway ng rehimeng US-Duterte na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa bago nitong itinakdang 2022, desperadong pinagbabalingan nito ang mamamayan na hindi kalahok sa digmaan.

Sa patuloy na pagwawasiwas ng karahasan ng 31st IBPA at PNP sa probinsya, higit lalong itinutulak nito ang mamamayang Sorsoganon na tahakin ang landas ng pagrerebolusyon. Nauulol na ang armadong pwersa ng estado sa pagsisikap na pigilan ang inaabot na lawak at tatag ng BHB.

Mamamayang Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Kondenahin ang Berdugong AFP-PNP!
Biguin ang Oplan Kapayapaan!

Kondenahin ang Brutal at Pasistang AFP at PNP!