Kondenaron ang pagpatay kay Reynaldo Bocala kag Willie Epago!

Read in: English

Mabaskog nga ginakondena sang Partido Komunista ng Pilipinas-Komiteng Rehiyon-Panay ang patraidor nga pagpatay kay Kaupod Reynaldo Bocala kag iya upod nga si Kaupod Willie Epago sang kagab-ihon sang Mayo 28, 2021 sa Brg. Balabag, Pavia, Iloilo. Ginreyd sa ila gina-arkilahan nga puluy-an kag ginpatay ang duha ka tigulang kag indi armado nga mga kaupod sang kombinado nga mga reaksyunaryo nga elemento sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group-6 (PNP CIDG-6) kag Armed Forces of the Philippines (AFP). Sila ang ginpamatay nga wala ni anuman nga tawhanon nga balatyagon sang mga pasistang pwersa nga amo man ang responsable sa pagtanum sang ebidensya kag pagmasaker sa 9 ka Tumandok nga mangunguma sa Tapaz, Capiz sang tinalikdan nga tuig.

Amon ginahatag ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludar sa pagkamartir ni Ka Minoy/Ka Poling/Ka Bading/Ka Hans nga naghalad sang daku nga bahin sang iya nga kabuhi sa pag-alagad sa imol nga mga mangunguma kag pungsudnon demokratiko nga rebolusyon sa Panay. Amon ginapalab-ot ang amon himpit nga pagkasubo kag pakig-unong sa mga pamilya, paryente, kag abyan sang duha ka pinalangga nga kaupod.

Si Kaupod Reynaldo Bocala, 75 anyos, ang nagapaidalum sa medikal nga pagtatap sa syudad sang Iloilo bangud sa iya mga ginabatyag dala sang iya katigulangon. Si Willie Epago, 60 anyos, ang nagabulig para sa mga medikal nga kinahanglanon sang nasambit nga kaupod. Bangud sa ila medikal nga kondisyon, sila ang naga-obserbar sang mga tikang sa pagkwarantina sang sila ang ginpamatay.

Ang pagpatay kanday Kaupod Reynaldo kag Willie isa ka lubos nga paglapas kag pagbalewala sang International Humanitarian Law (Geneva Conventions) kag Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nga pareho ginpirmahan sang GRP kag NDFP.

Wala namon ginapatihan ang mga istorya sang mapaniplang kag kriminal nga mga pulis kag militar nga ang duha ka kaupod ang nagbato kag nagpalupok sang sila ang gin-aresto. Ang PNP CIDG-6 kag AFP ang nagahimo sang binutig kag nagtanum sang mga armas para hatagan rason ang ila pagpatay kay Bocala kag Epago nga pareho wala sang ikasarang para depensahan ang ila kaugalingon.

Maathag nga ang pagpatay sa ila ang pagpadayon sang terorismo nga ginasuportahan sang gobyerno sa rehiyon sang Panay kag bug-os nga pungsod sa tunga sang pandemya. Bisan naga-atubang sang pagsaka sang kaso sang Covid-19 sa mga syudad kag probinsiya sa rehiyon, palpak nga serbisyo medikal, kawawad-on sang trabaho kag gutom, mas ginpili pa sang rehimeng Duterte nga gastuhon ang daku sini nga resorsa sa pagsamad, pag-atake kag pagpamatay sang mga aktibista, tagpangapin sang tawhanon nga kinamatarung kag indi armado nga mga rebolusyonaryo. Ang pagpamatay ang nagapakita sa pagkabangkarote sa politika sang pasista nga rehimen kag kauhaw sa dugo sang iya bayaran nga mga mersenaryo nga armadong pwersa.

Dapat utdon sang pumuluyo sa Panay ang ini nga serye sang terorismo sang estado paagi sa malig-on nga pagsulong sang ila mga demokratiko nga handum kag interes sa tanan nga porma kag palaagyan nga kinahanglanon. Dapat pangitaon nila ang hustisya para sa mga biktima sang ekstrahudisyal nga pagpamatay, red-tagging, pang-atake kag intimidasyon paagi sa padayon nga pagbuyagyag kag pagbato sa terror law kag NTF-ELCAC ni Duterte. Pasabton ang pwersa sang pasistang estado sa ila mga krimen batuk sa pumuluyo.

Pinakamaayo para sa pumuluyo nga mag-upod sa nagabaskog nga armado nga paghimalas sa kaumhan para epektibo nga mabatuan kag malutos ang nagahari sa kakugmat nga rehimen. Ang mapanghalit nga kampanya para tapnaon ang malig-on nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa Panay ang sigurado nga mahubsan sang hangin kag mapaslawan. Ang pagkamartir ni Kaupod Reynaldo Bocala kag iban pa nga rebolusyonaryo nga martir ang padayon nga magadabuk sang rebolusyonaryo nga militansya sa Panay.

Kondenaron ang pagpatay kay Reynaldo Bocala kag Willie Epago!