Kontra-atake batok sa mga RCSP kag combat troops sang AFP ginlunsar sang MCC-NPA!

,

Apat ka sunod-sunod nga aksyong militar ang natigayon nga nalunsar sining ulihi nga kwarto sang 2020 sa mga yunit sang NPA idalum sa Mt. Cansermon Command (MCC) batok sa mga naga-operasyon nga tropa sang AFP sa bukirong bahin sa South Central Negros.

Oktubre 14, mga alas 4 sang hapon gi-haras sa isa ka team sang pulang hangaway ang mga nagapahulay halin sa ila operasyon nga tropa sang 94th IB sa Sityo Sibukao, Brgy. Buenavista Himamaylan City. Bangud sa grabe nga kahadlok kag surpresa sang kaaway nagdinalagan sa lain-lain nga direksyon ang mga militar.

Nobyembre 9 sang udto, ginharas sang team sang NPA ang isa ka platun nga tropa sang 94th IB sa Sityo Madaha, Brgy. Buenavista Himamaylan City. Ini nga mga tropa nagapamilit nga pahalinon ang mga tawo sa ila panimalay kag uma kag ginapasalhin sa Sityo proper para mag-menoro (hamletting). Ginareklamo sang mga mangunguma ang ini nga patakaran bangud sa pagkadislokar sa ila palangabuhian.

Nobyembre 10 sang alas 2 sang hapon sang gin-isnayp sa team sang NPA ang naga-istar nga tropa sang militar nga nagaserbi sa ila Retooled Community Support Program o RCSP sa Sityo Cantupa, Brgy. Buenavista, Himamaylan City.

Nobyembre 19 sang gab-e liwat ginpalupkan sang mga NPA ang nagapahubog kag nagamaoy nga tropa sang AFP sa Sityo Cantupa. Malawig na ini nga demanda sa mga pumuluyo kag sa mga kasikbit nga Sityo bangud sa ila pagtuga sang kakugmat sa mga sibilyan labina sa panahon nga nagapahubog kag nagapalupok sa ila armas bisan ara lang sa sulod sa balay kag eskwelahan.

Indi magnubo sa pulo ka tropa sang militar ang kaswalti sa sini nga sunod-sunod nga punitibong aksyon sang MCC-NPA. Sabat ini sa halos apat na ka bulan nga pokus nga operasyong militar kag sa ila mapaniplang nga operasyon sa tabon sang RCSP.

Magluwas nga pagduging sang mga anti-sosyal nga aktibidades kaangay sang pagpanahor, pagpamulang kag pagpahubog, malawig na nga ginademanda sa pumuluyo ang wala puas nga pagpanghalit, pagpamahug nga patyon ukon dakpon, pagpangdakop sa inosenteng mangunguma, pagdumili nga magkadto sa ila uma, pugos nga paghamlet ukon pagmenoro, pagpamugos nga magsurender nga katapo sa NPA para kuno madula na ang pending nga mga kaso kag iban pa nga pagpanglapas sa tawhanon kinamatarung.

Nagapanawagan ang MCC-NPA sa pumuluyong Negrosanon labi na sa sakop sa South Central Negros nga mag-isa para sukton kag pasabton si Duterte sa iya indi na maisip nga rekord sang krimen kag paglapas sa tawhanong kinamatarung. Pirmi nga handa ang MCC-NPA nga pabayaron ang pasistang militar sa ila madinuguon nga gyera batok sa pumuluyo. ###

Kontra-atake batok sa mga RCSP kag combat troops sang AFP ginlunsar sang MCC-NPA!