Kultura sa pagpamatay, duna sa pasista-terorista nga paghari ni Duterte

Tuman nga maka-alarma sa mga Negrosanon ang mga dululungan nga pagpatay kag pagpangdakop sa isla sang Negros ilabi pa nga sang nagligad lang nabatian sa baba mismo ni Duterte ang paghatag larga kay Police Lt. Col. Jovie Espenido ang nagatindog nga Deputy Director for Operation sang Bacolod City Police Office nga hilway ini magpatay. Nagahatag ini ligwa sa mga elemento sang AFP, PNP kag iban pa nga pwersa sang estado nga mangin ordinaryo ang pagpamatay kag pagsabwag sang kahalitan.

Uhaw sa dugo nga ginapatuman ang mga kontra-pumuluyo nga mga patakaran kag polisiya nga nagapatay sa kabuhi kag palangabuhian sang Negrosanon pareho sang pagdeklarar nga yara “state of violence” sa Negros agud mahatagan rason ang Memorandum Order 32 kag pagpaanggid sa armadong rebolusyon sang pumuluyo para sa pungsodnon nga kahilawayan kag demokrasya bilang terorismo paagi sa Executive Order 70. Padayon nga nagapangibabaw ang inhustisya sa Negros kag sa bilog nga pungsod sa idalum sang tiraniko nga pangginahom ni Duterte.

Sa desperasyon sang mapintas nga mga berdugo kag mersenaryo nga AFP kag PNP nga tapuson ang armadong paghimakas sa isla masami ang nangin biktima amu ang mga inosenteng sibilyan, mga aktibista, kritiko kag mangin mga ordinaryong pumuluyo nga nangin target sa sistematiko nga pagpang-atake kag asud-asud nga pagpamatay. Kabangdanan sa wala untat nga pag-ilig sang dugo sa Negros kag wala-tuo nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Gani asud-asud ang panghitabo diri sa Negros sang sini lang nga mga binulan. Kung aton mabalikan 57 ka mga aktibista ang ginpang-aresto kag biktima sang planted nga mga ebidensya sang ginraid ang mga opisina sang Gabriela, Bayan Muna kag National Federation Of Sugar Workers (NFSW). Ginsundan ini sa pagtiro-patay sa radio broadcaster nga si Dindo Generoso didto sa Dumaguete sa diin nagapanguna nga suspek amu mismo ang naghalin sa hanay sang mga kapulisan. Ang pag-ambush kay Jail Officer 1 Jayvee Jayson Vargas sa syudad sang Bacolod ang dugang sa numero sang nagalala nga kultura sang pagpamatay diri sa Negros.

Nagadugang ang kagarukan sa hanay sang pasista nga pwersa sang estado pero pilit kag pasulit-sulit nga ginatabunan sang mga nagapakuno-kuno kag ido-ido nga mga opisyales sang AFP kag PNP. Makita ini sa nagadamo nga isip sang mga korap kag kriminal nga mga opisyales sang AFP kag PNP, mga ninja cops kag police scalawags, mga kaso sang pagpatay sa mga kadete sa sulod sang Philippine Military Academy kag ang nagligad lang nga balita angot sa anum ka katapu sang 79th IB nga nagmaoy, nagpangkuga kag nagpangbunal sa mga sibilyan sa syudad sang Cadiz.

Sa mga rank and file nga mga tropa sang AFP kag PNP nga may pagpalangga sa malapad nga sahing pigos kag tampad sa pag-alagad sa pumuluyo, indi pa ulihi ang tanan para sa pagpakigbahin sa armado nga rebolusyon agud wasakon ang daan kag nagaka-agnas nga sistema sang mala-kolonyal kag mala-pyudal sa pungsod kag ibuyagyag ang maitom nga eskima kag kabulukan sa hanay sang mga berdugo nga opisyales sang AFP kag PNP.

Sa padayon nga pag-usmod sang ekonomiya tuga sang nagalala nga krisis pangkalibutanon, nagakadapat nga paigtingon sang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud pasabton si Duterte kag iya hubon sa ila krimen nga ginkomiter sa malapad nga pumuluyo. Pamatukan ang de facto martial law sa isla kag sa bilog nga pungsod! Tapuson ang kakugmat kag tiraniko nga paghari ni Duterte sa isla! Patalsikon ang papet, traydor kag berdugo nga rehimen US-Duterte! ###

 

Kultura sa pagpamatay, duna sa pasista-terorista nga paghari ni Duterte