Kundenahin ang pambubomba mula sa ere at lahat ng paglabag sa karapatan ng mga Masbatenyo

,

Mariing kinukundena ng Jose Rapsing Command BHB-Masbate ang pagpapaulan ng bomba mula sa ere ng mga elemento ng berdugong militar at pulis sa mga komunidad ng masang Masbatenyo. Dalawang beses nang naganap ang ganitong tipo ng atake sa ilalim ng rehimeng US-Duterte – isa noong Agosto 2021 sa pagitan ng Brgy. Bayombon at Biyong sa Masbate City at isa ngayong Pebrero 21 sa Brgy. Igang sa parehas na lungsod.

Sa pangyayari sa Brgy. Igang kamakailan lamang, anim na bombang may bigat na 114 kilo hanggang 227 kilo ang ihinulog ng mga A-29B Super Tucano light attack helicopter ng Joint Task Force Bicolandia.

Liban sa pambubomba, talamak din ang ekstrahudisyal na pamamaslang at masaker, pekeng pagpapasuko, iligal na pang-aaresto at detensyon sa prubinsya. Umaabot na sa 61 ang pinaslang sa prubinsya habang 32 naman ang biktima ng siyam na masaker. Libu-libo ang pekeng pinasukong masa habang 51 naman ang iligal na inaresto at idinetine.

Ngayong panahon ng eleksyon, tiyak na lalong titindi ang mga pang-aatake at pang-aabusong dinaranas ng masang Masbatenyo sa kamay ng mga berdugong pulis at militar upang mailusot ang mga manok ni Duterte. Sila ang titiyak na magpapatuloy ang pagratsada ng mga neoliberal na patakaran at proyektong pumipinsala sa buhay ng masa habang nagpapabundat naman sa mga gahamang kapitalista.

Nananawagan ang JRC BHB-Masbate sa lahat na huwag pumayag na basta na lamang apakan ang kanilang mga karapatan at ipagkibit-balikat ang kanilang kapakanan. Tulad ng walis tingting, mas magiging malakas ang pwersa kung sama-samang lalaban ang lahat ng masang Masbatenyo. Dapat nang walisin at itapon sa basurahan ng kasaysayan ang bulok na tiranong si Duterte!

Kundenahin ang pambubomba mula sa ere at lahat ng paglabag sa karapatan ng mga Masbatenyo