Kundenahin ang panggigipit at atake sa kabuhayan ng mamamayan ng Occidental Mindoro

Mariing kinukundena ng NDFP-ST ang pinatinding militarisasyon sa mga bayan ng Rizal at Calintaan, Occidental Mindoro na nagdudulot ng pasakit at perwisyo sa kabuhayan ng mamamayan doon. Ito’y ganti at reaksyon ng 203rd Brigade at PNP-MIMAROPA sa mga labanan noong Abril 25 sa Barangay Iriron, Calintaan kung saan bigo ang mga sundalo’t pulis na lipulin ang isang tim ng NPA Mindoro.

Mistulang Martial Law ngayon sa pinangyarihan ng labanan at mga kalapit nitong sityo dahil sa ipinataw ng militar na blokeyo sa pagkain, masinsing tsekpoynt at mahigpit na curfew. Malaki itong perwisyo sa mga magsasaka na umaasang makapagtanim ngayong tag-araw. Ang maipupundar sa panahong ito ang pagmumulan ng kanilang pagkain at kalakal sa darating na mga buwan hanggang sa susunod na taon.

Bukod dito’y binabantaan din ang mga taumbaryo na aarestuhin at kakasuhan ang sinumang tutulong sa mga napalaban na kasapi ng NPA sa bisa ng Anti-Terrorism Act.

Marapat na itigil ang pagpapatupad ng mga pasistang hakbangin upang makapag-hanapbuhay ang mga residente. Ito’y paglabag sa internasyunal na tuntunin sa ilalim ng Geneva Conventions ng United Nations. Wala na ngang ayuda o suportang pangkabuhayan para sa mga maralitang magsasaka ay ginigipit at hinaharang pa ng AFP ang populasyong sibilyan na maipagpatuloy ang mga aktibidad sa produksyon at pang-ekonomiya. Dapat igalang ang karapatan ng mga sibilyang hindi kalahok sa armadong labanan at huwag gamiting sangkalan ang pagtugis sa NPA para supilin ang kanilang karapatan.

Dagdag pa, dapat igiit ang pagtigil ng paggamit ng labis-labis na pwersang militar na lumilikha ng dislokasyon sa kabuhayan ng mamamayan at gumagambala sa matahimik nilang pamumuhay. Kasalukuyang sinasalakay ang Calintaan at Rizal ng tinatayang dalawang kumpanyang tauhan mula sa pinagsamang pwersa ng PNP-SAF at ng 68th, 4th at 76th IBPA sa kumpas ng 203rd Brigade. Iniulat din ang pagdedeploy ng dalawang tangke sa Calintaan at pagpapalipad ng dalawang helicopter noong mismong araw ng labanan. Gusto lamang ng mga pasista na sindakin ang mamamayan at pigilan ang kanilang pagtutol sa mga pasista nilang patakaran.

Kasuklam-suklam ang karuwagan ng AFP-PNP na tuwing nabibigo sa mga engkwentro laban sa NPA ay binabalingan ang mga sibilyan. Hinihikayat ng NDFP-ST ang mga tunay na lingkod-bayan, mga abogado, makataong organisasyon at iba pang naliliwanagang panggitnang pwersa na tulungan ang mamamayan ng Mindoro laban sa pang-aatake ng teroristang AFP-PNP. Maaaring magpadala sila ng ayuda at suporta sa pakikibaka ng mamamayan upang palayasin ang mga tropa sa kanayunan.

Hindi dapat hayaang mamayagpag ang mga pasista. Nananawagan ang NDFP- ST sa mga Mindoreño na mangahas makibaka para depensahan ang sarili at kabuhayan. Kailangang tumindig at magkaisa upang ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan mula sa terorismo ng estado.###

Kundenahin ang panggigipit at atake sa kabuhayan ng mamamayan ng Occidental Mindoro