Kundenahin at labanan ang pwersahang pagpapasuko sa mga sibilyan sa Cawayan, Masbate! Matagumpay na depensa ng JRC BHB Masbate laban sa 2nd IBPA.

Kinukundena ng Jose Rapsing Command(BHB Masbate) ang pwersahang pagpapasuko sa mga sibilyan sa bayan ng Cawayan, Masbate. Sa ginanap na Convergence and Peace Caravan noong Oktubre 30, 2019 na pinangunahan ng 2nd IBPA at iba pang mga ahensya ng burukrasyang sibil ay ipinagyabang ng AFP-PNP sa Masbate na may mahigit 126 di umanong mga NPA ang sumuko mula sa sa iba’t-ibang barangay sa Cawayan, Masbate.

Nang makumpirma namin ang balita ay agad kaming nagsiyasat sa totoong nangyari. Dito napag-alaman namin na ang di umanong 126 katao ay pawang mga sibilyan at residente ng iba’t-ibang barangay sa Cawayan na pwersahang pinasuko dahil sa pananakot, pag-aakusa (red tagging) at pagbabanta ng mga sundalo at pulis. Kabilang sa mga sumuko ay mga matatanda, kabataan at kababaihan. Lahat ng ito ay walang katotohanan at gawa-gawa lamang ng 2nd IBPA at PNP Masbate. Bigo ang AFP-PNP na mapasuko ang mga aktibong kasama kung kaya’t mga sibilyan ang kanilang pinalilitaw na sumusuko bilang mga NPA.

Kung inaakala ng AFP–PNP sa Masbate na ang kanilang pambubuladas at pagsisinungaling ay mapapahina nila ang NPA sa probinsya ay nagkakamali sila. Alam ng taong bayan na hangga’t nananatili ang pagsasamantala at pang-aapi ay patuloy na aabante ang digmang bayan sa buong prubinsya at bansa para wakasan ang kahirapan at pagsasamantala.

Samantala, bilang tugon sa atake ng AFP-PNP ay naglunsad ng magkakasunod na kontra opensiba ang Jose Rapsing Command sa mga pwersa ng 2nd IBPA sa ilang mga lugar sa lalawigan na nakapagdulot ng ilang kaswalti sa kaaway.

Noong Oktubre 31, bandang alas 10:19 ng gabi, isang pulutong ng sundalong kabilang sa 2nd IBPA na sakay sa dalawang 6×6 military truck ang inambus ng JRC- BHB Masbate sa kahabaan ng national road sa Brgy. Panisijan, Uson, Masbate. Pinaniniwalaang may mga sugatan dito.

Nob. 1, isa pang ambus ang isinagawa ng JRC-BHB Masbate bandang 11 ng umaga sa isla ng Burias laban sa 2nd IBPA na nagsasagawa ng focused military operations (FMO) sa mga baryong saklaw ng bayan ng Claveria sa hangganan ng Brgy. Mabiton at Taguilid. Dagliang isinakay ang limang(5) patay at sugatang mga sundalo sa naval craft na umiikot sa isla.

Sa kapareho pa ring petsa, bandang alas 3 ng hapon, isa pang yunit ng JRC-BHB Masbate ang nagsagawa ng haras sa patrol base ng 2nd IBPA sa Brgy. Togoron, Monreal, Masbate. Dalawang bangka ang nakitang humarurot papuntang Masbate City sakay ang kanilang mga kaswalti.

Habang dinadahas ng mga sundalo at pulis ang mga mamamayan ay mas lalong susulong ang armadong paglaban sa kanayunan upang pabagsakin ang pasista at tiranikong rehimeng US-Duterte. At habang tumitindi ang mga taktikal na opensiba ng BHB ay mas lalong dumadagdag ang bilang ng Bagong Hukbong Bayan dahil mismong si Duterte, AFP at PNP ang nagtutulak sa mamamayan para humawak ng armas ang mamamayang Pilipino na biktima ng kanyang tiranikong paghahari sa bayan.

Nananawagan ang JRC-BHB Masbate sa mamamayang Masbatenyo na lubos kayang harapin nating labanan ang anti-mamamayang atake ng AFP-PNP sa balangakas ng E.O.70 at M.O. 32 ng rehimeng US-Duterte.

Hinihikayat ng JRC-BHB Masbate ang mamamayang Masbatenyo na patuloy niyong suportahan ang tunay na sundalo ng mamamayan, ang Bagong Hukbong Bayan na siyang tunay na naglilingkod at nagtatanggol sa interes ng inaaping Pilipino.

Digmang bayan ang maaasahan ng mamamayang api at pinagsasamantalahan!

Mamamayang Masbatenyo, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Biguin at labanan ang E.O. 70 at M.O. 32!

Kundenahin at labanan ang pwersahang pagpapasuko sa mga sibilyan sa Cawayan, Masbate! Matagumpay na depensa ng JRC BHB Masbate laban sa 2nd IBPA.