Kundenahon ang doble nga pagpatay sa may edad nga mga NDFP peace consultant sa Visayas

Read in: English

Ginakundenar sang labing mabaskog sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang Philippine National Police (PNP) kag ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa koordinado nga mga pagpatay sang nagligad nga gab-i sa mga peace consultant sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) para sa rehiyon sang Visayas.

Si Reynaldo Bocala, NDFP peace consultant para sa rehiyon sang Panay, upod si Willy Arguelles, ginpatay sang mga operatiba sang militar kag pulis sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo sa estilong Tokhang nga pagpatay nga kuno agud magserbi sang mga warrant of arrests.

Si Fr. Rustico Tan, nagpamuno sa NDF-Cebu negotiating panel sadtong 1987 kag nag-alagad bilang peace consultant, ginluthang sang makapila ka beses samtang nagakatulog sa iya balay sa Pilar, Camotes Island.

Ginatudlo sang Partido ang Presidente sang Pilipinas nga si Rodrigo Duterte kag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) bilang mga utok sa likod sang pagpatay kanday Bocala, Arguelles kag Tan. Maathag nga ini koordinado sa mataas nga lebel sa tuyo nga magtanom sang teror sa mga tagipusuon sang pumuluyo kag ila mga rebolusyonaryong pwersa.

Agud tabunan ang ila krimen, nag-imbento sang mga kabutigan ang AFP kag PNP sa pagsiling nga si Bocala kag iya kaupod “nagbato”. Pareho sa mga biktima sang ekstrahudisyal nga pagpamatay sang estado, indi armado si Bocala. Himu-himo ang mga istorya sang mga upisyal sang pulisya kag militar nga may narekober nga mga armas sa eksena agud paggwaon nga isa ka lehitimo nga operasyon sang pulis kag militar. Ining modus operandi, nga gingamit sa mga pagpamatay kontra-droga umpisa 2016, ang ginagamit subong sang militar kag pulis sa mga serye sang pagpamatay batuk sa mga aktibista kag mga rebolusyonaryo.

Ining koordinado nga mga pagpatay nagadugang sa malaba nga listahan sang murder nga ginmandu ni Duterte kag ginapatuman sang iya mga bayaran nga manugpatay sa AFP kag PNP batuk sa mga peace consultant sang NDFP kag ginasuspetsahan nga mga lider sang Partido kag BHB. Basta na lamang sila nga ginapatay santo sa polisiya nga pasistang linya ni Duterte nga “indi magdala sang mga preso” sa wala pulos nga handum nga magsurender ang pumuluyo kag ila mga rebolusyonaryong pwersa sa iya terorista nga rehimen.

Makaulugot nga ginatarget sang mga pasista ang mga NDFP peace consultant nga may edad na. Si Bocala 75 anyos ang edad, samtang 80 anyos si Fr. Tan.

Santo sa direktiba sang Partido, dapat himuon ang tanan sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) agud silutan ang mga kriminal nga nagbuhat sining mga pagpamatay.

Ginapaabot sang Partido ang iya hugot sa tagipusuon nga pagpakig-unong sa mga pamilya kag mga abyan nanday Bocala kag Fr. Tan. Nagapaabot man kami sang amon pagpakig-unong sa NDFP peace consultant nga si Ka Concha Araneta, nga madugay nga partner ni Bocala sa pagserbisyo sa pigos nga pumuluyo sang Panay.

Ang mga pagpatay kanday Bocala, Fr. Tan kag Arguelles dugang nga nagapaakig sa pumuluyong Pilipino batuk sa manugpatay nga rehimeng Duterte. Ang masa sang mga mangunguma, mga mamumugon, ang minorya nga pumuluyo kag iban pang pigos kag ginahimuslan nga sektor sa mga rehiyon sang Panay kag Central Visayas nga ila gin-alagaran sa bilog nila nga kabuhi determinado nga padayunon ang paglunsar sang paghimakas agud agumon ang hustisya para sa ila kag iban pang biktima sang mga terorista nga pagpamatay sang estado.

Sa ila indi-makinaugalingon nga pag-alagad sa pumuluyo para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan, tubtob buhi sila nga pagadayawon bilang mga baganihan sang rebolusyong Pilipino. #

Kundenahon ang doble nga pagpatay sa may edad nga mga NDFP peace consultant sa Visayas