Kundenahon si Biden sa iyang paggamit og drone sa pagpatay didto sa Afghanistan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Kinahanglang kundenahon sa katawhan sa tibuok kalibutan si US President Biden sa paghimo sa supak sa balaod nga pagpatay gikan sa layo (remote control) batok sa usa ka target nga “terorista” sa Kabul City, sa dayag nga paglapas sa nasudnong soberanya sa Afghanistan, ug sa hingpit nga walay pagtahud sa internasyunal nga mga balaod sa gubat.

Si Biden mismo ang nagdumala sa operasyon ug nagpindot ang kill button uban sa US Central Intelligence Agency, aron ipabuto ang Hellfire missiles gikan sa mga drone sa militar sa US. Ang rason ni Biden sa pagpatay mao ang pag-ila sa target nga “pinaka-wanted nga terorista” ug paghulagway sa pagpatay nga daw usa ka “akto sa hustisya.”

Walay masulti si Biden ni usa ka hinungdan sa dalang hulga sa target, ug nagpataka na hinuon og akusar nga wala mapamatud-an sa korte. Sa paglunsad sa asasinasyon, arbitrayong milihok si Biden isip maghuhukum ug tigpatuman sa hukum.

Gipahigayon ang asasinasyon sa teritoryo sa usa ka nasud nga wala nakig-away. Pinaagi sa paghimo sa pagpatay sa Afghanistan, nga pugos nga gibiyaan sa mga pwersa sa US kaniadtong 2020 human sa duha ka dekada nga pakyas nga pag-okupar, gipakita ni Biden ang hingpit nga pagtamay sa soberanya sa ubang mga nasud.

Ang planadongg pagpatay ni Biden dili lahi sa mga pagpatay nga personal nga gimando ni Donald Trump, lakip ang 2020 nga pagpatay sa heneral sa Iran nga si Qassem Soleimani samtang anaa sa Iraq, ingonman ang daghang mga pagpatay sa mga sibilyan nga gihimo sa US sa lain-laing mga nasud sukad gipatuman ni Obama ang paggamit sa mga armadong drone.

Kundenahon si Biden sa iyang paggamit og drone sa pagpatay didto sa Afghanistan