Labanan ang paghahari ng lagim

Read in: English

Kinukundena ng NDF-Bicol ang pamamayani ng batas ng karahasan sa kalupaan. Bihis na bihis sa pasismong terorismo ang pagdiriwang ng rehimeng US-Duterte sa mga makasaysayang yugto ng pagsusulong ng karapatan at kagalingan ng mamamayan.Muling pinakawalan ng RTF-ELCAC ang Synchronized Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (SACLEO) para atakehin ang mga tagapagtaguyod ng karapatan at kagalingan ng mga Bikolano. Sa pakikipagkuntsabahan sa hudikatura, nagpalabas ng mga nilutong search warrant para mataniman ng ebidensya at iligal na maaresto ng pulis sina Pastor Dan Belucio, Secretary General ng BAYAN at Maria Jesusa Sta.Rosa, tagapagsalita ng Jovenes-Anakbayan. Nauwi sa mga estilong tokhang na pandarahas at pamamaslang, gawa-gawang engkwentro at nilutong labanan laban sa sibilyang Bikolano ang salimbayang operasyon ng RTF-ELCAC sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon.

Muli’t muling pinatutunayan ng rehimen ang lantarang pagkasuklam nito sa paggalang sa demokratikong karapatan ng mamamayan. Sa halip na makiisa sa taumbayan sa kanilang pagbubunyi, ipinagdiriwang ng rehimen ang mga araw ng paggunita sa pamamagitan ng mga lantarang atake laban sa mga tagapagtaguyod ng karapatan. Magkakasunod na Disyembre, buwan ng paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang Tao, nagpyesta ang rehimen sa pagsalaula ng karapatan at pagpaslang sa mga Bikolano. Madugong linggo naman ang Marso 8, Pandaigdigang Araw ng Kababaihan para sa Timog Katagalugan. Nitong nagdaang Semana Santa, pinakawalan ang SACLEO laban sa masa.

Mabilis para sa ilang kasapi ng hudikatura na makipagsabwatan sa juntang militar dahil batid nilang poprotektahan sila ng mga reaksyunaryong batas at kriminal na mga tagapagpatupad nito. Malakas ang loob ng mga tauhan ng SACLEO dahil batid nilang walang kalaban-labang sibilyang indibidwal ang kanilang sinasalakay. Ang panibagong serye ng atakeng ito laban sa progresibong pwersa ay dagdag lamang na gatong para sa daluyong na manininingil para sa rebolusyonaryong hustisya.

Desperado ang NTF-ELCAC and RTF-ELCAC para pigilan ang paglalansag nito. Para hindi matalbugan ng mga gawa-gawang kaso at iligal na pang-aaresto ng mga pulis, nagpakitang gilas din nitong nagdaang mga araw ang militar para patunayan kung gaanong kapaki-pakinabang ang pangungubabaw ng juntang militar sa sibilyang populasyon. Nagluluksa ang kapamilya’t kaibigan ng mag-asawang Marka sa San Antonio, Capalonga habang kumakabog ang dibdib ng mga residente ng Oma-Oma, Ligao. Dumanak ang dugo at nasayang ang mga bala, gawa-gawang engkwentro at nilutong labanan, tapos ang trabaho! Inaasahan ba nilang palakpakan sila para sa ganyan?

Nagiging obligasyon ng lahat ng mamamayang Bikolanong tumindig laban sa brutalidad ng estado lalupa’t dinaya ang timbangan ng hustisya ng reaksyunaryong hudikatura. Bukas ang rebolusyonaryong kilusan na kanlungin ang mga matatapat na tagapagsilbi sa bayang tinutugis ng diktadura. Sa kanayunan at kalunsuran, pumipintig ang rebolusyong wawasak sa anumang diktadura at kabangisan. Pagkakaisahin ang mamamayan upang sa pamamagitan ng makauri at makatarungang dahas ng armadong pakikibaka, mapabagsak ang tiranong rehimen at maharap ang anumang dayuhang panghihimasok!

Labanan ang paghahari ng lagim