Labanan ang pinatinding terorismong inihahasik ng PNP!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tulad ng asong nag-uulol si PNP Chief Guillermo Eleazar sa pag-atas ng sunud-sunod na mga direktibang walang ibang layunin kundi higit pang maghasik ng teror sa mamamayan. Kamakailan lang ay iniutos niya ang crackdown laban sa mga armadong grupo. Tanda ito ng umiigting na kampanyang kontra-insurhensya ng PNP sa ilalim ng joint AFP-PNP Joint Campain Plan Kapanatagan at NTF-ELCAC.

Kabilang sa kanyang direktiba ang pinaigting pang presensya at okupasyon ng pulis sa mga komunidad sa bisa ng Intensified Cleanliness Policy at Revitalized Pulis sa Barangay Immersion Program. At bagamat tinutulan ng iba’t-ibang mga sektor, ipinapatupad ng PNP ang Global Coalition of Lingkod Bayan Advocacy Support Groups at Force Multipliers. Sinusuhayan nito ang kampanyang pamamaslang ng PNP sa porma ng mga joint police-military operations, combat operations ng mga police mobile forces at operasyong Nanlaban-tokhang sa ilalim ng SACLEO.

Isa ang Kabikulan sa itinuturing ng PNP na prayoridad na lunsaran ng kanilang pinaigting na kampanyang kontrainsurhensya. Sa buong bansa, sa rehiyon idineploy ang pinakamaraming tauhan ng PNP para sa mga tinaguriang Quarantine Control Points na tabing para sa kanilang mga operasyong panggalugad at panghalihaw sa mga komunidad. Itinutulak ng PNP ang masigasig na pagsasakatuparan ng Kill, kill, kill at atakeng kontra-mamamayan laluna sa prubinsya ng Masbate kung saan laganap ang iligal na pag-aresto, detensyon at pamamaslang laban sa mga sibilyan. Para sa taong ito, hindi bababa sa 25 ang inaresto at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso sa naturang prubinsya. Bago pa ito, naging sentro ng pagpapatupad ng SACLEO ang prubinsya ng Camarines Norte kung saan pito ang pinatay, sa sunod-sunod na operasyon ng PNP mula Pebrero hanggang Marso.

Ang sibilyang populasyon ang dumaranas ng karahasang dala ng mga naturang direktiba ng PNP. Kabisado na ng kalakhan ang modus na ginagamit ng PNP sa kanilang mga operasyon: gagamitan ang mga biktima ng minanupakturang warant, para ma-aresto sila; tataniman ang tahanan o tanggapan ng mga biktima ng mga baril, bala, granada at bombang ilang ulit na nilang itinanim sa dati nilang mga biktima at higit sa lahat igigiit nang paulit-ulit ang walang-kamatayang pangangatwiran na “nanlaban” ang mga ito matapos nila itong paslangin.

Asahan ng mamamayang Bikolano ang pagsilbi ng pinaigting na operasyon ng PNP para sa nalalapit na pambansang eleksyon sa 2022. Tulad ng AFP, ang PNP ay gagamiting makinarya ni Duterte sa kanyang pagtakbo bilang bise-presidente o anupamang pampulitikang senaryong kanyang ipapakana upang makaligtas sa pananagutan sa mga kasalanan niya sa mamamayan. Sa mga pinaigting na operasyong ito iwawaldas ng PNP ang pondong nakukuha nila sa gubyerno at sa ilalim ng NTF-ELCAC.

Hinding-hindi maglulubay ang mamamayang Bikolano sa pagiging mapagmatyag sa gawi ng mga sangganong armadong pwersa tulad ng AFP-PNP-CAFGU. Sila ang unang-unang naglalantad at tumutuligsa sa kanilang mapanlinlang at marahas na mga gawain. Higit kailanman, lalong hindi nagmamaliw ang bawat Bikolano sa kanilang kagustuhang pabagsakin at panagutin ang arkitekto ng terorismong si Duterte. Hindi PNP, AFP o ang diktador na gaya ni Duterte ang makapipigil sa kanilang pagsusulong ng rebolusyong bukod-tangi nilang inaasahang magpapalaya sa kanila mula sa mga tanikala ng pyudalismo, burukrata kapitalismo at imperyalismo. Ang pinagsanib na lakas ng mga Bikolano at iba pang masang Pilipino ang pupugto rito at magbibigay-daan sa paglubos ng tagumpay para sa lahat ng inaaping mamamayan.#

 

Labanan ang pinatinding terorismong inihahasik ng PNP!