Lakas ng Mamamayan sa Kinto Distrito, Katapangan ng Mag-asawang Garcia-Yulo

Lubosang kinikilala ng LPC-NPA ang desaysibo at matapang na pagharap ni Magallon Vice Mayor Ella Garcia Yulo kasama ng kaniyang asawa na si Felix Mathias Yulo III sa otoridad, sa kasong isinampa sa kanila resulta ng maruming maniobra ni Magsie Peña kahapong araw September 11, 2018 sa Bacolod City Police Office.

Kapuri-puri ang hindi nila pagtakas sa kaso lamang mabulgar ang katotohanan sa likod ng maruming pamumulitika ni Peña sa Moises Padilla. Ang unang pagkonsidera ng kanilang seguridad isang tamang hakbang lamang upang mapreserba ang kanilang buhay habang nahaharap sila ng gawa-gawang kaso dahil ng paninikil ni Mayor Magsie Peña.

Ang pagsuko ng mag-asawang Garcia-Yulo sa otoridad ng NOCPPO lalo na ni Col. Rodulfo Castil at pagbigay ng lubos na tiwala sa mag-asawa kasama ng kanilang pamilya sa Bacolod City Police Office (BCPO) nagpapakita rin ng “something fishy smell” sa pagitan ng BCPO at NOCPPO.

Unti-unting nagbubukas ng mga itinatagong talamak at sabwatan ni Castil at Peña laban sa mag-asawa at iba pang pulitiko na paninikil ng blokeng Montilla-Peña sa kinto distrito ng probinsiya.

Sa pamamagitan ng mag-asawang Garcia-Yulo mabulgar ang mga kasinungalingan ni Magsie Peña, mapairal ang katotohanan at mabigay ang karampatang hustisya sa lahat ng naging biktima ng mga kalakasan ni Peña.

Hinihiling ng LPC-NPA na magsilbi itong “eye-opener”, magbigay ng dagdag na katapangan sa mamamayan at maging daan sa prinsipyadong pagkakaisa kasama sa mga kalaban ni Peña sa pulitika.

Sa kabilang banda, mahigpit din na kinokondenar ng NPA ang pagpapalaganap ni Peña sa bayan ng Isabela na may 7 ka Brgy. Kapitan na papatayin ng NPA. Ito’y walang katotohanan kundi intriga at paninira lamang ng blokeng Montilla-Peña para takutin ang nasabing mga Brgy Kapitan.

Plano ni Peña kasabwat ni Col. Rodulfo Castil ng NOCPPO at Col. Alberto Desoyo sa 303rd Bde PA na patayuan ng mga military detachments ang bayan ng Isabela sa pamamagitan ng hiling ng mga Brgy. Kapitan kasama ng mamamayan sa kabila ng mga pagdisgusto nito.

Layon ni Peña na imilitarisa ang nasabing bayan para bigyang palugit ang kaniyang mithiing maging Kongresista sa kinto distrito ng probinsya sa darating na taong 2019.

Pinapanawagan ng LPC-NPA sa lahat ng mamamayan sa kinto distrito na itayo at palakasin ang grupo kontra-pasismo at militarisasyon. Makibaka sa pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industrialisasyon.

Maki-isa sa mga rebolusyonaryong pwersa at CPP-NPA!
Labanan ang mga talamak at kalakasan ni Magsie Peña kasama nina Col. Alberto Desoyo ng 303rd Bde PA at Col. Rodulfo Castil ng NOCPPO.

Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan at armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay.

Lakas ng Mamamayan sa Kinto Distrito, Katapangan ng Mag-asawang Garcia-Yulo