#LigtasnaBalikEskwela: KAGUMA-EV, ginsukna an kapasibay-an han gubyerno hiunong ha kakulang han pangandam nga balik-eskoyla

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Gintawag han Kapisanan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA-EV), an rebolusyunaryo nga panmasa nga organisasyon han mga magturutdo ha Eastern Visayas, nga “kulang hin pangandam” an tiarabot nga pag-abre han pisikal nga klase ngan ginkundenar an kapasibay-an han rehimen Duterte ha mapagdesisyon nga pagresolba han pankalibsugan nga karukayaknon ha sektor han edukasyon.

“Nagdedemanda kami hin talwas nga utro nga pag-abre han klase,” sering han KAGUMA-EV. “Samtang nasusumhan na kami hini nga pakyas nga blended learning approach, an utro nga pag-abre han pisikal nga face-to-face nga klase kinahanglan nakabasar ha kapas han gubyerno ni Duterte nga atubangon an mga pankalibsugan nga konsiderasyon ha mga eskoylahan sugad han paghimo hin kadugangan nga klasrum para ha social distancing, mga pasilidad para ha paghugas hin kamot, klinik, mga nars, personal protective equipment (PPEs), ngan iba pa nga rekisitos para ha talwas nga pag-aram.”

Kundi basar ha 2020 nga datos han Department of Health (DepEd), 28% la han mga eskoylahan ha bug-os nga nasud an mayda klinik samtang an proporsyon han nars ngadto ha esgudyante gin-eestimar nga aada ha 1:6,000. Kinahanglan gihap han nasud hin 110,000 nga dugang nga klasrum.

“Makarimadima an ginpapakita han mga numero. Diri makakab-ot an social distancing kun an regular nga 75-80 ng estudyante an nagsusuruok ha usa nga klasrum ha usa nga pampubliko nga eskoylahan,” dugang han KAGUMA-EV.

Gin-akusaran han grupo an rehimen Duterte ngan an DepEd ha pakyas nga pangandam para ha pisikal nga klase. “Masobra usa katuig na tikang han magtikang an pandemya, kundi waray gud kami nakikit-an nga kadugangan nga klinik o nars labina ha higrayo nga komunidad sugad han mga komunidad ha Eastern Visayas.”

Ginmentinar han KAGUMA-EV nga an talwas nga pag-abre han pisikal nga klase diri bulag ha pankabug-usan nga pag-atubang ha pandemya han gubyerno. “Waray estudyante nga talwas nga makakag-aram kun an mga kaso han Covid natikahitaas kada adlaw, kun an iya kag-anak nawarayan trabaho tungod han mga lockdown, o kagutom dara han kawaray hin ayuda.”

“An daan na nga krisis ha edukasyon han nasud labi nga naggrabe ilarum han tiraniko nga rehimen Duterte, kun diin an iya kapasibay-an ha pag-atubang han pandemya padayon nga nagdedelatar han talwas nga pag-abre han klase ngan naghihikaw ha milyun-milyon nga kabatan-unan nga Pilipino ha ira katungod ha dekalidad nga edukasyon,” pagtapos han KAGUMA-EV.

#LigtasnaBalikEskwela: KAGUMA-EV, ginsukna an kapasibay-an han gubyerno hiunong ha kakulang han pangandam nga balik-eskoyla