Liham mula sa Armando Catapia Command BHB-Camarines Norte para sa pamilya ni Ka Dante

Sa pamilya ni Kasamang Dante,

Pagbati po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang karamdaman sa buhay. Kaming mga kasama ay nakikiramay sa pagkamatay ni Ka Dante. Siya po ay nasawi sa isang labanan nitong Enero. Kaagad naman pong kinuha ng ating masa ang kanyang katawan at tiniyak na mayroong maayos at disenteng burol. Tiniyak ng mga kasama na mabibigyan siya ng marangal na libing. Kung sakali na nais ninyong makuha ang kanyang mga labi ay maaari kayong makipag-ugnayan sa mga kasama dyan upang makarating din sa amin at matalakay.

Si Ka Dante ay mabuting kasama, masipag, walang reklamo sa trabaho at tahimik na kasama. Siya ay mahusay na lider at tinitiyak niya ang kanyang tropa kapag may mga gawain na inaatas sa kanila. Sa disiplina, mahusay ang pagsunod niya, hindi siya nagkakaroon ng mga paglabag sa mga patakaran ng Partido.

Mahusay siya sa pakikipag salamuha sa masa at tinutulungan niya ang masa sa pagproduksyon sa kanilang napupuntahan na masa. Naging tatay siya sa mga kabataan at naging mabuting anak sa mga magulang sa aming erya.

May panahon din ng mga biruan. May isang beses na nag lalakad kami at may nagpasa ulat na iwasan ang palapa ng niyog. Ang nakarating kay Ka Dante ay dalhin ang palapa. Nag katawanan ang mga kasama pag dating sa base. Si Ka Dante ay napatawa nalang din.

Naging puno ng kasiyahan ang kanyang buhay sa rebolusyon. Kahit puno ng sakripisyo at kahirapan, andyan pa din ang kanyang pagtupad sa tungkulin na maglingkod sa mamamayan. Sa araw-araw, kayong pamilya niya ang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang pagsisikap. Kahit malayo kayo sa kanya, hinndi kayo nakakalimutan. Lagi niya kayong nakukwento sa amin.

Labis kaming nagpapasalamat sainyo na hinayaan ninyong makasama namin si Ka Dante sa pakikibaka. Isa siyang tunay na anak ng bayan. Alam niyang ang masaganang bukas na ipinaglalaban natin ay para sa inyo din. Hindi siya naging madamot sa kanyang kakayahan, oras, panahon at buhay. Siya ay tunay na bayani. Saludo kaming lahat sa kanya. Habang buhay siyang nasa alaala naming mga kasama at masa na nagmamahal sa kanya.

‘Wag kayong mag-alala, hindi titigil ang mga kasama hanggat hindi nakakamit ang hustisya para kay Ka Dante. Ipagtatagumpay natin ang rebolusyon para sa mga martir ng sambayanang tulad ni Ka Dante at para sa malawak na masa. Kami ang magpapatuloy ng nasimulan ni Ka Dante.

Pagpupugay kay Ka Dante at sa lahat ng martir ng sambayanan!

Para sa masa at rebolusyon,
Kolektib ni Ka Dante

Liham mula sa Armando Catapia Command BHB-Camarines Norte para sa pamilya ni Ka Dante