Lima ang patay at isa ang sugatan sa AFP-PNP sa pananambang ng NPA-Quezon

Matagumpay na nailunsad ng  mga pwersa ng NPA-Quezon sa ilalim ng Apolonio Mendoza Command (AMC-NPA-Quezon) ang dagliang ambus  laban sa nag-operasyong tropa ng pinagsanib na humigit kumulang 50 katao tropa ng 80th IB-PA at RMFB-PNP-4A. Naganap ang ambus kaninang 12:40 ng tanghali at tumagal ang labanan hanggang ika-1:11 ng hapon, Nobyembre 8, 2019, sa Lower Lumutan, Gen. Nakar, Quezon.  Nagresulta ang ambus sa  pagkamatay ng limang (5) sundalo at isang (1) malubhang sugatan habang walang anumang kaswalti sa hanay ng NPA-Quezon.
Ang mga naambus na sundalo at  pulisya ay bahagi ng laking batalyong pinagsamang pwersa ng RMFB-PNP-4A at  80th IB-PA  na halos kalahating taon nang  naglulunsad ng kontra-insurhensyang operasyon para diumano’y durugin ang NPA sa ilalim ng pakana ng rehimeng US-Duterte na National Task Force to End Communist Insurgency na lumikha ng RTF-ELCAC para diumano’y durugin ang CPP-NPA at upang pigilin at takutin ang mga magsasaka, mga katutubong Dumagat at Remontado at mamamayan ng Real, Infanta at Hen. Nakar, Quezon na tumututol sa  mapanira at kontra-mamamayang KALIWA DAM at mga Sierra Madre Dams. Ang mga pwersa ng PNP-AFP ang inutusan ni Duterte na bigyang proteksyon ang mga negosyanteng Tsino  at lokal na malalaking kapitalista na kikita ng limpak-limpak na tubo sa proyektong KALIWA DAM sa kapariwaraan ng mga mamamayan at katutubo sa nasabing lugar.
Nagbubunyi ang mga mamamayan ng lalawigan ng Quezon sa tagumpay na ito ng  NPA-Quezon para sa  pagtatanggol sa interes ng mamamayan at pagbibigay katarungan sa kanilang dinaranas na kaapihan sa kamay ng mersernaryong mga tropa ng PNP-AFP, na wumawasak sa buhay, kabuhayan at ari-arian ng mamamayan. Ganting aksyon ito ng NPA-Quezon sa pwersahang pagpapasuko sa mga katutubong Dumagat at Remontado.  Isa din itong   ambag ng NPA-Quezon para labanan ang pagtatayo ng KALIWA DAM at iba pang mapanira sa kalikasan at kontra-mamamayang proyekto ng Rehimeng Duterte. Tulad ng nauna naming pahayag, patuloy na gagawa ng aksyon ng NPA upang suportahan ang laban ng mga katutubong Dumagat at Remontado at ng lahat ng mamamayang tumututol sa pagtatayo ng KALIWA DAM.
Ang tagumpay ng aksyon na ito ng  NPA-Quezon   dagdag pang patunay na mabibigo ang layunin ng Rehimeng US-Duterte na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa taong  2019 at sa susunod pang mga taon. Patuloy na susuportahan ng mamamayang Pilipino ang CPP-NPA-NDFP habang tuloy-tuloy na kamumuhian nila ang  Rehimeng Duterte dahilan sa mga kasalanan nito sa mamamayang Pilipino, tulad ng tuloy-tuloy at malawakang pagpatay sa mahihirap, sa tabing ng kanyang kontra-drogang kampanya, patuloy na pagpapahirap sa mamamayan at mabigat na pasaning buwis dulot  ng isinabatas ng TRAIN Law,  Rice Tarrification Law, pagbebenta ng soberanya ng Pilipinas at pagkatuta sa Tsina at sa Imperyalistang US, malaganap na paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Martial Law sa Mindanao at de facto Martial Law sa Negros, Samar, Bicol, Timog Katagalugan at sa buong bansa at tuloy-tuloy na atake sa buhay at kabuhayan ng mga mahihirap, habang lubos na itinataguyod at sinusuportahan ang interes ng mga panginoong maylupa, malalaking burgesyang komprador, mga oligarkiya sa Pilipinas, at mga dayuhang monopolyong kapitalista.
Pumapatak ang metro ng panahon sa  kapangyarihan ang rehimeng  Duterte habang patuloy na makakapagpanatili ang CPP-NPA-NDFP sa patuloy na suporta ng mamamayang Pilipino. Patuloy na gagamoan ang NPA sa kanyang tungkulin na maglingkod ng lubos sa sambayanang  Pilipino at dalhin ang  digmang bayan hanggang sa tagumpay!
MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!
Lima ang patay at isa ang sugatan sa AFP-PNP sa pananambang ng NPA-Quezon