Madinalag-on nga napalukpan sang 1 ka team sang NPA sa idalum sang Mt. Napulak Command ang bag-o halin sa operasyon nga masobra 50 ka elemento sang 61st IB — NPA Southern Panay

New People’s Army
Mt. Napulak Command
Southern Panay

Madinalag-on nga napalukpan sang cdx (command detonated explosive) sang 1 ka team sang NPA sa idalum sang Mt. Napulak Command ang bag-o halin sa operasyon nga masobra 50 ka elemento sang 61st IB nga nag-agi sa Brgy. Igbucagay, Hamtic, Antique, sakay sang 2 ka truck, 12:30 am, Hulyo 3, 2020.

Himu-himo ang ginpaggwa nga statement sang butigon nga 61st IB Battalion Commander nga si Colonel Joel Benedict Batara. Indi matu-od nga ang natirahan nila nga tropa mga pwersa nga para sa checkpoint sa Brgy. Tiolas, San Joaquin, Iloilo nga nagapaseguro sa pag-implementar sang mga restrictions para sa COVID-19. Tuman ka daku sang amo nga pwersa kun para lang sa checkpoint kag ano ang rason nga sa tungang gab-i ang ila byahe? Kabahin sila sa malapit 100 ka pwersa militar nga mga 1 na ka semana nga nag-operasyon sa boundary sang Miag-ao, San Joaquin kag Sibalom nga na-enkwentro sang yunit sang NPA sadtong Hunyo 29, 2020. Sa pagsulod sa erya, sila ang tropa nga nagpanglasak sang tanum nga mais sang mga mangunguma sa Brgy. Igcatambor, Miag-ao. Nasundan man ang ila hulag pagguwa sa erya halin sa ila paglakat sa kalsadahon sang Brgy. Lambayagan, Sibalom tubtob sa pagsakay nila sa salakyan kag ang pag-agi nila sa highway sang Antique pakadto Iloilo. Kung matirahan sila sang NPA, hambalon nila nga naga-conduct sila sang COVID preventive measures.

Base man sa impormasyon nga nakalap, 4 ang patay sa bahin sang militar kag may indi pa maisip nga mga pilason. Baliskad ini sa pahayag ni Col. Batara nga minor lang ang kaswalti– wala sang patay kag 1 lang kuno ang pilason nga nadaplisan lang sang “shrapnel sa babaw sang iya eyebrow”. Sa masobra 800 ka shrapnel nga ginbutang sa bomba, isa lang ang nakaigo sa ila? Samtang, si Col. Batara man ang naghambal, nga nagkalabuka gani ang windshield sang salakyan. Minor lang ang kaswalti kag isa lang ka bilog pero indi niya mahambal ang pangalan sang ila pilason.

Sa bahin sang 61st IB, desperado nga pagbinutig ang ila ginpaggwa agud hingabunan ang ila nga kapierdihan. Wala naglaum ang nagapapuli nga kaaway nga malutsan sila sa highway nga napatung-an pa gani sang CAFGU Detatchment sa Brgy. Quianan, San Joaquin, Iloilo, sang CAFGU Detatchment sa Brgy. Maalan, Hamtic, Antique kag sang komposit yunit sang PNP kag AFP sa Brgy. Fabrica, Hamtic, Antique.

Indi pagbulig sa tawo sa tunga sang COVID-19 pandemic ang ila ginahimo. Tabid sa tagsa nila ka pag-operasyon ang pagpanghalit sa mga pumuluyo kapin diri sa kaumhan. Samtang ang NPA sa kaumhan nagapadayon sa pagtudlo sa mga mangunguma angot sa COVID kag sa mga protocols may kaangtanan diri, ang AFP na man ang mga ahente sang pagpalapta sang COVID sa ila ginahimo nga paglapas sa mga protocols. Ang ining natabu nga harrassment sa Brgy. Igbucagay, Hamtic, Antique kag kabahin man ang natabu nga harassment sadtong Hunyo 26, 2020 sa CAFGU Detatchment sa Brgy. Barasan, Igbaras, Iloilo kabahin sa pagpanukot sang NPA kag masa sa mga pagbayolar sa tawhanong kinamatarung nga ginahimo sang militar kag pulis sa tunga sang krisis sa COVID-19.

Sa natabu pa guid nga inaway sadtong Hunyo 29, 2020, samtang ang AFP nagtagu sang ila kaswalti nga 1 ka patay kag 2 ka pilason, sa bahin sang NPA pinakamataas nga pagsaludar ang ginahatag para sa isa ka baganihan ang nagbuwis sang kabuhi. Si Malvin Cruz alyas kaupod Lean, martir sang rebolusyon, mapagsik nga nagpakigbahin sang iya kinaalam kag ikasarang agud maisulong ang kawsa sang malapad nga masa. Bug-os kag lubos niya nga ginhalad ang iya kabuhi para sa ila nga wala sang kabaylo kabaliskad sa mga nagpatay sa iya nga mga pasistang bayaran. Ang iya hinimu-an mapagkit sa kasaysayan sang paghimakas sang pumuluyo. Indi mauyang ang iya kamatayon bangud sa tagsa ka nagakamartir nga kaupod, mas labi nga nagapadabdab ini sa pagbaskog sang pagbato sang pumuluyong ginapigos kag ginahimuslan!

Hustisya para sa tanan nga biktima sang pasistang militar!

Madinalag-on nga napalukpan sang 1 ka team sang NPA sa idalum sang Mt. Napulak Command ang bag-o halin sa operasyon nga masobra 50 ka elemento sang 61st IB -- NPA Southern Panay