Maghimakas indi mahadlok, malig-on nga atubangon ang terorista nga rehimen US-Duterte!

Lab-as pa sa huna-huna sang pumuluyo ang natabu nga pagpamatay kag ilegal nga pagpangdakop sa mga mangunguma sa syudad sang Guihulngan kag Canlaon, mga banwa sang Siaton, Santa Catalina, Mabinay kag Manjuyod sang Negros Oriental paagi sa paglunsar sang Synchronized Enhanced Management of Police Operation (SEMPO) ukon Oplan Sauron. Gintigayon ini sang gintingub nga pwersa sang Police Regional Office 7 (PRO 7) sa pagpamuno sang berdugo nga heneral sang PNP nga si Gen. Debold Sinas kag mga katapu sang AFP.

Agud pilit nga ipaluntad ang kahadlok sa mga pumuluyo para magsunod bisan nagabunggo sa kagustuhan kag interes sang pumuluyo, ila nga ginsulit ang makakulugmat nga hitabu sadtong Disyembre 30, 2020 sa Tapaz, Capiz kag Kalinog, Iloilo. Makasiligni nga pagpamatay sa siyam ka inosente nga mga Tumandok kag 17 nga ginpangdakop kag ginpasakaan sang patu-patu nga kaso. May tatlo pa ka pamilya nga tubtob subong indi makita kon diin gindala sang mga militar.

Brutal kag wala kalu-oy nga ginpangtiro-patay ang mga biktima sa atubang sang ila pamilya, sa pasulit-sulit nga kabutigan sang militar kag kapulisan nga “NAGBATO” – isa ka dunot na nga estilo sang AFP/PNP agud hinabunan ang terorista nga pagpamatay. Klaro nga gintarget ang ini nga mga pumuluyo bangud aktibo sila nga nagapamatok sa pagtukod sang Jalaur Mega Dam ilabi na ang pagmina sa ila lugar. Ginasuspetsahan man ang mga biktima nga nagasuporta kag mga katapu sang NPA.

Palatandaan ang paglapnag sang Oplan Sauron sa Visayas sang pagsingki sang militarisasyon sang rehimen Duterte ilabi na nga na-aprobahan sang mga idu-ido sini sa Kongreso ang Php19 bilyon nga budget para sa kontra-insurhensya sa idalum sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC sini nga tuig 2021.

Katuyuan sini nga nyutralisahon kag papason ang mga kritiko sang iya administrasyon, mga aktibista, lider masa kag bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan nga ginapamunu-an sang Communist Party of the Philippines (CPP).

Gani pat-od nga magalala lang ang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung pareho sang ilegal nga pagpang-aresto kag pagtanum sang mga ebidensya kag pagpasaka sang patu-pato nga kaso, patarasak nga pagpangsaka sang mga pamalay kag pagpanguha sang kagamitan sang pumuluyo, pagpang-torture, redtagging, EJK, pagpamomba kag madamu pa nga porma sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung. Labi nga magadugang sa pagkadisgusto sang pumuluyo sa nagahungango nga mapiguson nga sistema sa diin nagatulod sa ila nga labi nga magbato kag manindugan agud maangkon ang matuod-tuod nga hustisya, kahilwayan kag demokrasya.

Dugang sa ila pagkadisgusto ang pagsuspende ni Duterte sang Peace Talk sa tunga sang Gobyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kag ang pagdeklara nga terorista ang CPP, NPA kag NDFP. Nagakahulugan nga wala sang tuyo ang berdugo nga rehimen nga sulbaron ang ugat sang armado nga komplikto sa pungsod Pilipinas sa baylo ginpili sini ang militarista nga solusyon sa tuyo nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan.

Ginasigahum naton nga masumalang ang labi pa nga mabangis nga pagpanalakay kag pagsabwag sang kakugmat sang berdugo nga rehimen sa hingapusan nga bahin sang iya termino. Ilabi pa nga tuyo sini nga magpabilin sa poder lampas sa iya termino kag himuon sini ang tanan agud lang matigayon ang iya maitum nga handum bisan pa nagakahulugan sang madamu nga kabuhi sang pumuluyo ang madula.

Apang ang bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa Negros sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) yara sa husto nga posisyon kag handa nga atubangon ang pasista nga pagpang-atake sang sining berdugo nga rehimen. Padayon ini nga nagabaskog paagi sa pagpalig-on sang mga baseng masa, pagpadamu sang mga katapuan sang likum nga organisasyon masa bilang haligi sang Rebolusyonaryo nga Gobyerno sa kaumhan kag kabukiran. May kapasidad nga ipadayon ang armado nga paghimakas agud i-angat ang halintang sang inaway banwa pakadto sa estratihiko nga pagkapatas kag estratihiko nga opensiba tubtob sa lubos nga kadalag-an.

Ang NPA sa Negros padayon nga magasulong sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon paagi sa Armado nga Paghimakas. Magalunsar sang mga taktikal nga opensiba basi sa nagalapad kag nagadalum nga baseng masa agud magkompiska sang mga armas kag kagamitan militar bilang dugang sa arsenal sang NPA kag pagsilot sa mga may utang nga dugo nga katapu sang AFP/PNP kag iban pa nga armado nga hubon kag mga masupog nga mga kontra rebolusyonaryo nga indibidwal. Angkunon ang mga dalagkuan nga kadalag-an sa una nga tuig sining dekada! ###

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!
Isulong ang Armadong Paghimakas tubtob sa kadalag-an!
Mabuhay ang CPP, NPA, NDF! Mabuhay nag masang pigos!

Maghimakas indi mahadlok, malig-on nga atubangon ang terorista nga rehimen US-Duterte!