Magiting na Kumander at Anak ng Camarines Sur si Ka Aries

Nagbibigay-pugay ang Eduardo Olbara Command Bagong Hukbong Bayan – Camarines Sur (EOC BHB – Camarines Sur) kay Kasamang Jerry “Aries” Castro sa pinakamataas na sakripisyong ialay ang sariling buhay para sa masa at kasama sa isang depensibang labanan kahapon, 4:30 ng umaga, August 8, 2021 sa Brgy. Hubo, Pasacao, Camarines Sur.

Nakabase sa lugar ang mga kasama dahil sa ilang problema ng masa na idinulog sa mga ito.

Madaling araw nang umatake ang pinagsanib na pwersa ng 49th IB PA, 96thIB PA at PNP Pasacao. Dahil sa napakataas na alerto ng mga kasama, mahusay na napangibabawan ng mga ito ang depensibang labanan kung kaya mas malaki ang naging pinsala sa kaaway. Apat ang patay sa mga sundalong kaaway at dalawa ang sugatan. Hindi kailanman aaminin sa hanay ng kaaway ang kanilang pinsala dahil sa kahihiyang sila na nga ang nagtakda ng laban, sila pa ang may napakalaking natamong pinsala.

Sa gitna ng digmang inilulunsad ng rebolusyonaryong kilusan, batas nito ang may mag-alay ng kanilang buhay pero hindi ito nangangahulugan na tumigil at tapos na ang kanyang iniwang tungkulin. Mas maraming magtutulak ng pambansa demokratikong laban ng mamamayan laluna’t walang puwang sa gubyernong Duterte ang malasakit sa masang anakpawis.

Magiting na Kumander at Anak ng Camarines Sur si Ka Aries