Magpalihok aron maghatag og hinabang sa Batangas

Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Atubangan sa kaylap nga ekonomikanhong pagkapapha ug kaguliyang sa kinabuhi nga gimugna sa pagbuto sa bulkang Taal, nagapanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa katawhang Pilipino ug tanang rebolusyonaryong pwersa nga palihukon ang pinakalapad nga tinubdan aron mohatag og hinabang alang sa gatusan ka libong katawhan sa Batangas ug mga kasikbit nga probinsya.

Nakighiusa ang Partido sa pinakalapad nga masa sa mangingisda, mag-uuma ug mamumuong-panguma nga napugos mobakwit sa luwas nga mga lugar. Giantos nila ang pagkaguba sa mga balay ug pananom, pagkawala sa mga umahan ug mananap ug pagpugong nga mangisda nga tinubdan sa ilang panginabuhian. Ginaksabo nila ang kawalay simpatiya o konsiderasyon sa gubyerno luyo sa ilang kawala’y kita ug kawala’y insurance gikan sa estado. Nagpatigbabaw ang kalamidad sa malahutayong ekonomikanhong problema sama sa ubos nga presyo sa mga tanom ug isda, grabeng pagka-dili patas sa kasabutan sa pagbuhi og manok, baboy ug baka, ug uban pa.

Giawhag sa Partido ang tanang demokratikong pwersa nga maghiusa ug magpalihok aron ipaabot ang tanang hinabang ngadto sa mga naluwas sa kalamidad. Mahimong motabang ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Batangas ug sa rehiyon sa Southern Tagalog, nga kabahin sa National Democratic Front of the Philippines, sa pagkoordina sa mga paningkamot aron ,masiguro nga direktang ang tanang hinabang sa katawhan. Mahimong magtukod og mga tim ang New People’s Army (NPA) aron imagpahigayon og mgamedikal ug psycho-social nga pagpanambal nanginahanglan .

Magpalihok aron maghatag og hinabang sa Batangas