Mahitungod sa aerial bombing sa mga sibilyan nga komunidad sa Lanao del Sur, Mindoro ug Masbate

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

1. Hugot nga gikundena sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa paghulog og labing menos 12 ka bug-at nga bomba kagahapon sa usa ka sibilyang komunidad sa katawhang Moro sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa Barangay Runggayan, Maguing, Lanao del Sur. Mokabat sa lima ka sibilyan, lakip mga bata, ang napatay sa pagpamomba nga nagsugod sa alas-2 sa kaadlawon. Gikataho usab nga naigo ang lokal nga mosque ug ang tanang kabalayan sa barangay nakaangkon og kadaut. Nalisang ug grabeng na-troma ang mga lokal nga residente sa sulod ug sa palibot sa komunidad.

2. Ang pagpamomba gikan sa kahanginan sa Lanao del Sur batok sa mga sibilyan timailhan sa nagkakusog nga kampanya sa AFP. Nagsunod kini sa susamang pagpamomba niadtong hinapos sa semana (Pebrero 26) batok sa mga komunidad sa Mangyan sa tungatunga sa Bongabong, Mindoro Oriental ug San Jose, Mindoro Occidental nga milisang sa katawhan ug nagpugos kanila nga magbakwit sa ilang mga komunidad. Pipila ka adlaw ayha niini (Pebrero 21), naghulog usab ang AFP og labing menus unum ka bomba sa mga komunidad sa Barangay Igang, Masbate City, nga nagpugos sa mga tawo sa pagbiya sa ilang mga balay aron makaluwas. Pipila ka semana ang milabay, gibombahan sa AFP ang mga komunidad sa Agta sa Barangay Sta. Clara, Gonzaga, Cagayan Valley nga nagtukmod sa kapin 60 ka pamilya sa pagtaliwan sa ilang mga panimalay.

3. Kini nga mga insidente nagpapamatuod nga ang aerial bombing walay pili ug nagbutang sa kinabuhi sa mga sibilyan sa peligro. Sa milabayng pipila ka tuig, naghulog ang AFP og daghang 500-lbs nga bomba ug mga rocket bomb sa kabukiran kung asa nahimutang ang mga minoryang komunidad, sa mga umahan ug sa duul sa mga komunidad, nga lapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Nag-unang tumong sa pagpamomba gikan sa kahanginan mao ang paghadlok sa katawhan aron paludhon sila sa pasistang awtoridad sa AFP pinaagi sa ilang superyuridad sa armas.

4. Gikundena sa Partido ang AFP sa kampanya niini sa disimpormasyon nga nagtinguhang linglahon ang katawhan ug tabunan ang ilang mga krimen. Sa pagpamomba kagahapon sa Lanao del Sur, ang AFP nagpahamtang sa Islamophobia ug namakak nga mga “ISIS” fighters ang ilang target, bisan og nasayod ang lokalidad nga ang Barangay Runggayan usa ka komunidad sa MILF, sumala sa pagkumpirma sa mga upisyal sa lungsod. Ang mga pasangil nga ang aerial bombing nagtumong sa “paglimpyo sa lugar sa mga landmine” usa ka bakak. Kun tinuod man kini, nganong mohulog man ang AFP og mga bomba o magpabuto sa ilang mga kanyon sa mga umahan o duul sa mga baryo ug sa mga komunidad sa kabukiran? Nahimong standard operating procedure na sa AFP ang pagpahamtang og news blackout sa mga lugar nga gibombahan niini, aron pugngan ang media ug bisan ang lokal nga mga upisyal nga moadto sa lugar. Ang usa ka grupo nga mopahigayon unta og fact-finding mission sa Gonzaga, Cagayan Valley niadtong Lunes, gipugngan sa pag-adto sa maong lugar ug giharas pinaagi sa iligal nga pagdakop sa usa sa mga partisipante.

5. Giawhag sa Partido ang halapad nga sektor sa katawhang Pilipino, uban sa katawhang Moro, nga magtukod og nagkahiusang prente para ipanawagan ang pagtapos sa aerial bombing, aerial strafing ug artillery shelling sa AFP nga nagresulta sa kaylap nga kalisang ug troma ilabina sa mga bata, pagkamatay sa mga sibilyan, sobra nga kadaut, pagkaguba sa kabtangan, kinaiyahan ug kalasangan. Kinahanglang ihingusog sa katawhang Pilipino ang pagrekord ug imbestigasyon sa tanang kaso sa aerial bombing, strafing ug artillery shelling, lakip na ang ihap sa mga nangamatay ug kadaut nga resulta sa mga pagpamomba ilabina batok sa mga sibilyan, kadaut sa mga umahan ug rekurso sa kalasangan, ihalas nga mga mananap ug mga langgam, kasaba ug polusyon sa hangin ang gibunga sa pipila ka oras nga paglupadlupad sa mga drone, helicopter ug attack aircraft, ingonman ang mga gasto nga kinahanglan abagahon sa katawhang Pilipino alang niining makalilisang nga kampanya. Nanawagan usab kami sa katawhan nga kusganong batukan ang kampanya sa disinformation sa AFP pinaagi sa pagbutyag sa tanang posibleng mga kaso sa pag-abuso ug paglapas sa tawhanong katungod nga binuhatan sa pwersa sa militar ug kapulisan.

6. Ang kampanya sa AFP sa aerial bombing, strafing ug artillery shelling usa ka gasto kaayong estratehiya nga gidesinyo ug gidikta sa mga tigtambag militar sa US ug gisuportahan sa pagpondo sa militar sa US, bisan sa mga leksyon sa mga kapakyasan niini sa Vietnam ug Afghanistan. Dugay nang ginaduso sa US sa mga militar sa tibuok kalibutan nga mopalit og mga drone, jet fighters, attack helicopter, bomba ug kanyon gikan sa mga kumpanya nga mitukod sa US military industrial complex ug sa ilang kaalyadong kumpanya sa Israel, South Korea, Poland ug uban pang mga nasud.

7. Ang mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) daling mipahaum sa paggamit sa AFP sa aerial bombing ug gipataas ang ilang katakus sa mga gerilyang maniobra ug taktika aron hikawan ang AFP sa target ug wad-ag kapuslanan ang mga armas. Sa ilang desperasyon nga ig-on ang BHB gikan sa kahanginan ug gamiton ang tinuig nga suplay niini sa mga bomba ug kanyon, ug sa ingon hatagag rason ang pagpalit sa mga bag-ong mga himang iggugubat sa umaabot nga mga tuig, labaw nga nahimong walay pagpakabana ug pagtagad ang AFP sa paghulog og mga bomba ug pagpabuto sa mga rocket. Daghan pang mga inosente ang lagmit nga mapatay, mahadlok ug ma-troma sa mga bomba ug kanyon sa AFP. Kinahanglang pakusgon sa katawhang Pilipino ang ilang tingog ug ihingusog ang pagpahunong niini.

Mahitungod sa aerial bombing sa mga sibilyan nga komunidad sa Lanao del Sur, Mindoro ug Masbate