Mahitungod sa atake sa “Anti-Terror Council” sa NTF-Elcac batok sa mga kaalyadong organisasyon sa NDFP

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Kusganong gikundena sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang NTF-Elcac ug ang alter-ego (kapareho) niini, ang gitawag nga “Anti-Terror Council” (NTF-Elcac/ATC) sa pagdeklarang “terorista” ang 16 ka patriyotiko ug demokratikong organisasyon nga kaalyado sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang deklarasyon, nga nahisukip sa Resolution No. 28 sa NTF-Elcac/ATC (nga mga petsang Enero 26, 2022 apan kagahapon lang gimantala) kabahin sa nagkakusog nga kampanya sa pagpanumpo sa rehimeng US-Duterte batok sa lapad nga demokratikong pwersa, ug nagpalig-on sa paghari sa terorismo sa estado niini. Sa tumong nga hadlukon ang katawhan, kabahin ang deklarasyon sa pagpangandam sa pagkawat sa umalabot nga piniliay sa pagkapresidente sa Mayo aron masiguro ang kadaugan sa kandidatong Marcos-Duterte.

Arbitraryo ug walay basehanan ang deklarasyon sa NTF-Elcac/ATC gimugna sa hugpong sa mga kanhing heneral militar. Sa pagkatinuod, ang tanang 16 ka organisasyon nga gitarget sa resolusyon sa NTF-Elcac/ATC mga patriyotiko ug demokratiko ug dugay nang nakigbisog alang sa katungod ug interes sa ilang girepresentahan nga mga sektor. Daghan niini nga mga grupo ang nalakip sa mga nagpadayon sa malisud nga pakigbisog panahon sa mangitngit nga yugto sa balaod militar.

Pinaagi sa pagpabiling tago, malamposong nakalikay ang maong mga organisasyon sa mga pagpanumpo sa reaksyunaryong estado. Ang ilang mga myembro, nga mikabat sa napuloan ka libo, mga incognito (nakasekreto) ug dili mailhan.

Gidahum namo nga pagagamiton sa NTF-Elcac/ATC ang maong resolusyon isip blanket authority (malangkubong awtoridad) aron pugngan ang mga aktibista pinaagi sa pag-akusar kanila nga mga myembro asaman niini nga mga organisasyon, nga naglapas bisan sa kaugalingong konstitusyon ug legal nga proseso. Lagmit nga mopasaka pa og mas daghang ginama-gama nga kaso batok sa mga aktibista, tigdepensa sa tawhanong katungod ug mga kritiko sa rehimen ang NTF-Elcac/ATC, sama sa nahitabo kang Dr. Natividad Castro.

Subling gipamatud-an sa resolusyon sa NTF-Elcac/ATC nga ang gitawag nga Anti-Terrorism Law usa ka balaod alang sa pulitikanhong pagpanumpo ug terorismo sa estado. Gigamit kini ni Duterte ug sa iyang mga alipures aron ipadayon ang madaugdaugon ug mapahimuslanong sistema ug ang iyang malupigon nga rehimen.

• Ang mga kaalyadong organisasyon sa NDFP nga gitarget sa NTF-Elcac/ATC nga sumpuon gilangkuban sa Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU), Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA), Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka), ang Kabataang Makabayan (KM), ang Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma), ang Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP o Masapa), ang Liga ng Agham para sa Bayan (LAB), ang Lupon ng mga Manananggol para sa Bayan (Lumaban), ang Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas), ang Makabayang Kawaning Pilipino (MKP), ang Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their Families (Compatriots), ang mga Christians for National Liberation (CNL), ang Cordillera People’s Democratic Front (CPDF), ang Moro Resistance Liberation Organization (MRLO) ug ang Revolutionary Organization of Lumads (ROL).

Mahitungod sa atake sa “Anti-Terror Council” sa NTF-Elcac batok sa mga kaalyadong organisasyon sa NDFP