Mahitungod sa nagkaigting nga pagpanghagit sa US batok sa Russia sa Ukraine ug mga epekto sa presyo sa lana

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Gikundena sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang imperyalistang US sa pagpagrabe sa mga probokasyon ug pagpanulsol og gyera batok sa Russia sa Ukraine. Gikundena sa PKP ang rehimeng Biden sa pag-isyu og sangsyon ug pagpalihok sa mga tropa sa Eastern Europe isip kabahin sa pagpangandam sa gubat batok sa Russia.

Ang gipakusog nga probokasyon sa US gisundan sa pag-ila sa Russia sa People’s Republic of Donetsk ug sa People’s Republic of Lugansk sa rehiyon sa Donbass sa sidlakang bahin sa Ukraine kung asa Russian ang kadaghanan nga lumulupyo. Kini ang tubag sa Russia sa mga pagpabomba sa Donbass sa mga pasistang pwersa nga gisuportahan sa US sa Kyiv sa milabayng mga adlaw.

Ang pag-ila sa Russia sa mga independyente nga republika sa katawhan anaa sa sulod sa mga katungod niini. Ang maong pag-ila dugay nang gipangayo sa awtonomos nga mga gubyerno sa rehiyon sa Donbass. Ang mga republika sa katawhan nakigbisog alang sa ilang katungod sa kaugalingong paghukom sukad pa niadyong 2014 sa dihang ang gubyerno nga gipwesto sa US sa Kyiv naglunsad og walay hunong nga mga pag-atake ug agresyon batok sa katawhan sa rehiyon.

Aduna usay katungod ang Russia ug ang mga independyenteng republika nga tugutan ang Russia nga magpadala og mga tropa sa peacekeeping (pagpabilin sa kalinaw) isip usa ka aksyon sa depensa aron tabangan ang mga Russian sa rehiyon batok sa mga pag-atakeng militar sa mga gubyerno sa US ug Kyiv, sama sa gibuhat niini kaniadtong 2014 sa dihang ang katawhang Russian nga mayorya sa Crimea mibotar nga mobulag sa Ukraine aron subling motampo sa pederasyon sa Russia.

Gituis sa gubyernong Biden ang mga makasaysayanong kamatuoran ug kasamtanang realidad pinaagi sa pagduso nga ang presensya sa Russia sa rehiyon sa Donbass usa ka “pagpanulong” sa desperadong pagsulay nga hatagag rason ang gipakusog nga interbensyong militar sa Ukraine lakip ang posibilidad sa pagdeploy sa mga pwersa sa US. Gimandoan ni Biden ang iyang kalihim sa Department of State nga ikansela ang mga negosasyon sa Russia taliwala sa retorika nga abli sa mga pakighinabi.

Nagpadayon ang US sa paghagit sa Russia pinaagi sa pagduso sa pagpamyembro sa Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) nga magtugot sa US ug sa mga kaalyadong imperyalistang gahum sa pagpusisyon sa ilang mga misayl ug uban pang himang iggugubat sa utlanan tupad mismo sa Russia. Ang tumong sa US mao ang pagpalapad sa merkado sa mga armas militar niini ug pagpausbaw sa produksyong militar. Ang plano sa pagpamyembro sa Ukraine sa NATO nagyatak sa pulang linya (pagdili) nga gitakda sa Minsk Agreement nga nagpugong sa pagpalapad sa NATO sa sidlakan ngadto sa kanhing mga nasud sa Warsaw Pact.

Ang pagduso sa US nga palapdon ang gahum militar niini sa Ukraine kabahin sa tumong niining pugson ang Germany ug uban pang nasud sa Europe nga ibasura ang mga kontrata niini sa operasyon sa Nord Stream 2. Ang estratehikong laraw sa US mao ang pag-ilog sa merkado sa lana sa Russia didto sa Europe alang sa iyang kaugalingon. Ang Nord Stream 2 sa Russia, nahuman sa kaniadtong miaging tuig apan wala pa magsugod ang operasyon, adunay kapasidad nga doblehon ang gidaghanon sa natural gas nga ginasuplay sa nasud sa Europe.

Ang hilabihan ka agresibong aksyon sa gubyernong Biden ug pagkiggubat nag-alagad sa interes sa dagkung kumpanya sa lana sa Amerika. Dugay nang gitinguha sa industriya sa fracking (pagmina sa lana gikan sa mga bato pipila ka kilometro ilalum sa yuta) sa US nga palapdon ang mga merkado niini gawas sa nasud tungod kay ang sobrang suplay sa shale oil sa US mipaus-os sa mga presyo ug miresulta sa mga pagkalugi. Sukad sa rehimeng Trump, nagduso sila sa paghimo og mga kontrata sa Germany ug uban pang mga nasud sa Europe aron mopalit sa shale oil sa US ug putlon ang mga kontrata sa Russia aron makasuplay og mas baratong natural gas.

Ang pagduso sa gubyernong US batok sa lana sa Russia nagaresulta sa artipisyal nga pagkabalda sa suplay sa lana ug ginapahimuslan sa hakog nga monopolyo kapitalistang mga kumpanya sa lana sa pagpataas sa presyo pinaagi sa ispekulasyon ug hoarding (pagtago). Ang mga kumpanya sa lana miani og dakung bulto sa ginansya tungod kay ang presyo sa krudo gitakdang molapas sa $100 matag bariles.

Sa Pilipinas, nag-antus ang katawhang Pilipino sa makapaluya nga epekto sa walay hunong nga pagsaka sa presyo sa lana sa miaging duha ka bulan, nga dili direktang epekto sa mga paghagit sa gubat sa US sa Europe. Ang pagmahal sa presyo sa mga produkto sa lana nagtukmod sa pagmahal sa presyo sa transportasyon, pagkaon, ug uban pang mga palaliton ug paspas nga labaw pang nagpahagba sa kapasidad sa mga mamumuo ug naghagong mga tawo nga mopalit niini.

Kinahanglang batukan sa katawhang Pilipino ang walay hunong nga pagsaka sa presyo sa lana ug idemanda sa mga kompanya sa lana nga hinanaling i-rollback ang presyo. Sa susamang higayon, kinahanglang moduyog sila sa internasyunal nga komunidad nga mahigugmaon sa kalinaw ug mga pwersang anti-imperyalista sa pagsaway sa mga probokasyon ug pagpanulsol og gyera sa US ug ihingusog nga ihunong sa US ang pagduso niining pasidlakan ng ekspasyon sa NATO ngadto sa mga utlanan sa Russia.

Mahitungod sa nagkaigting nga pagpanghagit sa US batok sa Russia sa Ukraine ug mga epekto sa presyo sa lana