Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bikol (MSP-Bikol) sa banta ni Duterte na ipaaaresto ang lahat ng tumangging magpabakuna

Batas militar! Iyan lang ang alam ni Duterte. Iyan ang tatak ng isang utak-pulbura sa poder. Sa halip na ipalaganap ang tamang impormasyon at kahalagahan ng bakuna sa malawak na masa upang mapawi ang kanilang pangamba, muling idadaan ni Duterte sa takot ang programa sa pagpapabakuna. Ang masahol pa, wala namang maibigay ang rehimen sa libu-libong handa naman nang magpabakuna.Akala ba ni Duterte, takot na takot ang mamamayan sa kanya? Ang totoo, siya ang namamaluktot sa takot na mapanagot ng mamamayan sa kainutilan ng kanyang rehimeng harapin at maagap na solusyunan ang pandemya, kabilang na ang kakulangan ng bakuna.

Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bikol (MSP-Bikol) sa banta ni Duterte na ipaaaresto ang lahat ng tumangging magpabakuna