MAKIBAKA-Bicol sa krisis sa tubig sa Legazpi City, Albay

TUBIG! ito ang sigaw ng mamamayang Albayano, isang linggo na ang nakalilipas mula ng mawalan ng tubig sa siyudad ng Legazpi. Sa panahong higit na kinakailangan ito para sa kalinisan at kalusugan! Napakakupad ng aksyon, wala pang alternatibong solusyon! Habang patuloy na nagpapakabundat ang mga upisyal ng PhilHydro at LCWD sa bawat takbo ng metro ng tubig, higit namang nakararanas ng matinding pasakit ang residente ng Legazpi.Tulad ng nangyari sa APEC, tiyak gagamitin lamang itong tuntungan ng mga kapitalista ngayon upang itulak ang pagsasapribado ng LCWD at mahuthutan ito ng supertubo. Ngunit alam na ng masang Albayano kung ano ang resulta ng mga naturang hakbang – higit na malaking singil para sa palpak namang serbisyo.

Ipaglaban ang maayos at libreng serbisyong panlipunan para sa mamamayan! Labanan ang pribatisasyon ng mga serbisyong para sa tao!

MAKIBAKA-Bicol sa krisis sa tubig sa Legazpi City, Albay