Makigbisog alang sa hinanaling pangayo sa katawhan taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Hingpit nga walay pagtagad ang hakog sa ganansya nga mga kumpanya sa lana ug ang adik sa buhis nga gubyernong Duterte sa planong ₱12 matag litrong usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod semana. Ang maong plano usa ka krimen ug siguradong labaw pang magpaantus sa masang Pilipino nga dugay nang nag-abaga sa pagsaka sa presyo ug sa walay sulod nilang mga bulsa.

Kinahanglang mogawas ang katawhan sa kadalanan ug ipabati ang ilang tingog ug maglunsad og lain-laing porma sa mga aksyong masa aron ipadayag ang ilang kasuko ug iduso ang ilang hinanaling mga pangayo.

Dili na madawat sa lapad nga masa ang rason nga walay laing kapilian ang mga kumpanya sa lana gawas sa pagpasaka sa presyo tungod sa pagtaas sa presyo sa imported nga krudo, ilabina human sa mga balita nga mihakop og ₱6.41 bilyon ang Petron sa miaging tuig, 150% ang rekoberi sa ganansya gikan 2020. Dili na usab nila madawat ang pagdumili sa rehimeng Duterte bisan sa pagsuspende sa pagkoleksyon og buhis tungod sa kamatuoran nga nakakolekta na kini og kapin sa ₱75 bilyon gikan sa buhis sa lana nga gibayad sa katawhan.

Kinahanglang maghiusa ug molihok ang lapad nga demokratikong mga sektor aron makigbisog alang sa ilang kaayuhan ug kolektibong ipanghingusog ang pangayo alang sa hinanaling pagrolbak sa presyo sa lana sa lebel sa ayha ang 2022 ug diha-dihang ihunong ang pagpangulekta og excise ug value-added tax nga gipasa sa mga konsyumer.

Tungod mas mawad-an og kita kung magbyahe, wala nay laing kapilian ang mga drayber sa dyip, traysikel ug uban pang mga sektor sa transportasyon kundili ang maglunsad og welga ug iduso ang pagpangayo og dugang-plitehan. Giduso usab nila ang dugang subsidyo sa petrolyo apan nasayod usab sila nga dali ra kining mahurot ug mabulsa ra sa mga kumpanya sa lana. Ang lapad nga masa sa mga mamumuo nga nag-antus sa pagpanumpo sa suhulan sukad 2018 ug mga pagkibhang sa suhulan sukad 2020 mitukmod sa mga protesta ug welga sa pabrika aron ipanghingusog ang mas taas nga suhulan ug maayong kahimtang sa pagtrabaho.

Kinahanglang maghiusa usab ang tanang naghagong katawhan ug mga propesyunal aron iduso ang ilang pangayo nga paubsan ang presyo sa pagkaon ug uban pang palaliton, patas-an nga sweldo, ekonomikanhong subsidyo, paghunong sa pagdan-uk sa imported nga sobrang mga produkto sa agrikultura, patas-an ang presyo sa mga produkto sa mag-uuma, ug uban pang hinanaling ekonomikanhong pangayo.

Samtang nakigbisog alang sa ilang hinanaling mga demanda, kinahanglan usab nilang iduso ang pagbasura sa Oil Deregulation Law of 1998 nga nagtugot sa mga kumpanya sa lana sa pagtakda sa mga presyo ug paggarantiya kanila sa kanunayng paghakop og ganansya. Kinahanglang batukan usab nila ang planong ibalik ang Oil Price Stabilization Fund sa panahon pa ni Marcos nga gipasa usab ngadto sa mga konsyumer ug gigamit aron hatagag rason ang pagsaka sa presyo.

Kinahanglan usab nilang isinggit ang pangayo alang sa nasyunalisasyon sa industriya sa lana diin ang estado ang mokontrol sa importasyon sa krudo ug mga produktong petrolyo gikan sa pinakabaratong tinubdan, pagtipig ug pag-apud-apud sa mga produktong petrolyo, ingonman ang pagpataas sa kapasidad sa nasud sa pagrepina sa krudong lana ug pagmina sa lana gikan sa lokal nga mga tinubdan.

Ang panawagan alang sa nasyunalisasyon sa industriya sa lana maoy usa sa mga yaweng punto sa programa sa PKP alang sa nasudnong industriyalisasyon. Giawhag sa PKP ang katawhan nga suportahan kini nga panawagan isip malungtarong solusyon sa makanunayong problema sa pagsaka sa presyo sa lana.

Makigbisog alang sa hinanaling pangayo sa katawhan taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana