Malampusong taktikal nga opensiba, gilunsad sa NPA sa Batuan, Bohol

,

Read in: English

Nagmadaugon ang gilunsad nga taktikal nga opensibang ambus ilawom sa Silvino Clamutcha Provincial Operational Command – New People’s Army – Bohol niadtong Abril 26, 2021, alas 5 sa hapon batok sa mga elemento sa CAFGU ug paramilitar nga mga Action Agent sa 47th IBPA didto sa Barangay Aloja, Batuan, Bohol.

Base sa inisyal nga taho, napatay ang duha ka mga ahente sa militar nga sila si Rolan Furnes taga Buhog, Montehermoso, Carmen ug Jaime Cagatin taga El Salvador, Sierra Bullones. Samtang samaran sa maong aksyon ang usa ka sakop sa CAFGU nga si Michael Hinampas taga Katipunan, Carmen ug na-missing ang lain pang usa ka sakop sa CAFGU nga si Antonio Muring nga taga Napo, Alicia.

Gilunsad ang maong taktikal nga opensiba aron sa pagpatuman sa panawagan sa sentrong pamunuan sa PKP ngadto sa tanang yunit sa NPA nga pakusgon ang paglunsad og mga taktikal nga opensiba sa tibuok nasud aron pakyason niini ang planong dugmokon ang rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan ug ang kasundalohan niini-ang NPA- nga gipatuman sa NTF-ELCAC ug silutan ang berdugo, korap, diktador ug naduhig sa dugo nga rehimeng US-Duterte ug sa AFP niini nga nagpatuman sa tanang matang sa terorismo o ka bangis sa estado ngadto sa katawhang Pilipino.

Walay nahimong kalapasan ang NPA sa CARHRIHL sumala sa pamasangil ni Liza Quirog, ang Chairman sa PTF-ELCAC sa Bohol tungod kay mga grupong paramilitar sila ug lihetimong military target sumala sa gitakda sa balaod sa gubat nga gideklara sa Geneva Convention nga anaa sa PROTOCOL-II. Ang duha nga giingong sakop sa BONGA (Bohol Organized New Guardian Association), dili mga ordinaryo o inosenting sibilyan. Gihimo silang mga Action Agent sa Militar aron mag-organisa og mga lambat paniktik sa baryo para mosilbi sa pagahimuong dinagkong Combat Operation sa Militar sa maong lugar.

Dili usab tinuod nga ang Bohol Organized New Guardian Association ang nagpasiugda sa kalinaw ug kalambuan tungod kay ang ilang gihimo, sila man ang nagdala sa kasamok ug pagkasiak siak sa katawhan sa mga baryo nga ilang nasudlan. Naghimo sila og pagpanglingla nga anti-komunistang propaganda ug pagpanghadlok sa masa ginamit ang pagpatuman sa balaodnong Anti-Terror Law. Busa gikayugtan sila sa masa.

Ang NTF-ELCAC, usa ka dagway sa huntang sibil-militar nga pagpadagan sa gobyerno ni Duterte, nga diin gipailawom niini ang gahum sa sibilyan nga burukrasya sa gahum sa militar. Kini ang nagpatuman sa terorismo sa estado ug dayag nga pagpangyatak sa tawhanong mga katungod ngadto sa katawhang Pilipino. Busa dili ang CPP/NPA/NDF ang terrorista, kundili, ang reheming US-Duterte tungod kay ang CPP/NPA/NDF nagtamod sa CARHRIHL ug adunay makitawhanong politikanhong adyenda.

Busa angay nga bungkagon ang walay kapuslanan nga NTF-ELCAC ug silutan ang AFP ug paramilitar nga nagpatuman sa terorismo sa estado. Angayan lamang nga mobulag ang sibil nga pangagamhanang lokal ug mga ahensya niini sa NTF-ELCAC, ug, dili na magpagamit sa militar ug ipatigbabaw ang gahum sa sibilyan nga pangagamhanan aron dili maapil ug maduhig sa kadautan sa reheming US-Duterte ug sa AFP nga naglunang sa tanang matang sa anomaliya. ###

Malampusong taktikal nga opensiba, gilunsad sa NPA sa Batuan, Bohol