Mamamayan ng Rizal, singilin ang P20 milyong pondo ng NTF-ELCAC

Puno ng kasinungalingan ang pahayag na ibinubuga ni Antonio Parlade Jr. ng NTF-ELCAC na pinakikinabangan ng mamamayan ang P19B pondo ng NTF-ELCAC sa pamamagitan ng Barangay Development Program (BDP) nitong P20M.

Makapal ang mukha ni Parlade na pinangangalandakan na may P 20 milyong pondo na gagamitin para sa pagpapaunlad ng mga baryong tinatakan nilang “cleared barangays” kung saan napalayas na raw nila ang mga yunit ng NPA.

Sa ulat ng Chairman ng NTF-ELCAC na si Hermogenes Esperon at paulit-ulit na idinedeklara mismo ni Parlade, “cleared” na diumano ang mga barangay ng Puray sa bayan ng Rodriguez at Sta. Inez sa bayan ng Tanay na dapat na nilalaanan ng P 20 milyong pondong bawat isa. Kaya lamang, nakapagtatakang hanggang ngayon ay nanatiling atrasado at mahirap ang pamumuhay ng mamamayan sa mga nasabing barangay. Katunayan, maraming magsasaka sa Puray ang nasiraan ng ani dahil sa economic blockade na ipinatupad ng 80th IBPA mula pa 2019.

Sa tabing ng Barangay Development Program, inilalaan ng NTF-ELCAC ang pondo para sa kontra-insurhensyang operasyon ng AFP na naghahasik ng terror sa mamamayang Rizaleño. Ginamit ito sa pagpaslang sa magkapatid na Esto sa Brgy. Puray at magpinsan na katutubong Dumagat na mga residente ng Sta. Inez noong Madugong Araw ng Linggo (Bloody Sunday). Ginamit din nito ang pera ng mamamayan sa ilang ulit na pagpapasurender sa mga sibilyan tulad ng ginawa nito sa Puray. Patuloy rin ang pang-aaresto sa mga sibilyan na inaakusahan na mga NPA katulad ng ginawang iligal na pag-aresto sa Brgy. Puray at Brgy. Calawis ng Antipolo City. Ginagawa ring garrison ng AFP ang mga komunidad, nagsasagawa ng hamletting o kinokontrol ang paggalaw ng mga mamamayan sa kanayunan at ginugutom ang masa sa pamamagitan ng blokeyo sa pagkain. Malinaw na walang ganansya ang mamamayang Rizaleño sa pondong ito bagkus ay nagiging mitsa ng kanilang buhay. Pahirap at hindi pag-unlad ang hatid nito sa mamamayan.

Hindi kaya ang mga matataas na opisyal ng AFP ang nakikinabang sa nasabing pondo at ginagawa lamang nilang gatasang baka ang huwad na programa? O baka naman ginagamit ang pondong ito para gamiting pabuya sa mga opisyal at kawal ng sundalong may pinakamaraming bilang ng iligal na inaaresto at pinapaslang?

Dapat na ilantad ng mamamayan ng probinsya ng Rizal ang nagaganap na korapsyon sa Barangay Development Program. Singilin ng mamamayan ang NTF-ELCAC sa hindi pagbibigay ng P 20 milyong pondo at igiit na ilaan at gamitin itong ayuda’t serbisyo para sa kagalingan ng mamamayan.###

Mamamayan ng Rizal, singilin ang P20 milyong pondo ng NTF-ELCAC