Manananggol para sa bayan, militante at ubos-lakas na itaguyod ang karapatang pantao! Ipaglaban ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday! Wakasan ang kriminal at teroristang rehimeng US-Duterte! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon ng bayan!

Pinakamataas na pagbati ang ipinapaabot ng LUMABAN-TK sa Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-52 taong anibersaryo ng muling pagkatatag nito. Ipinagbubunyi ng malawak na hanay ng mga makabayan at rebolusyunaryong abugado, tagapagtaguyod ng karapatang pantao at ng malawak na hanay ng mamamayang nakikibaka ang isang panibagong taon para sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon.

Saksi tayo kung gaano pinasahol ang busabos na kalagayan ng karapatang pantao mula nang maupo ang numero unong salot ngayon sa bansa—ang paksyon ni Duterte. Tuluyan nang pinako ni Duterte ang kanyang pangakong wawakasan ang droga at kriminalidad dahil sa kalaunan, napagtanto natin na kabaligtaran pala ang nangyayari—sapagkat ang administrasyong Duterte mismo ang nagpapalaganap ng krimen sa taumbayan.

Higit 30,000 na ang namatay sa war-on-drugs nang dahil sa neresiklong iskema nitong ‘nanlaban’ sabay tatamnan ng armas. Nag-uumapaw na rin ang bilangguan sa dami nang maralitang tinamnan ng droga ng mga hayok sa promosyong mga kapulisan. Madalas ay ang mga maralitang ito rin ang napipilitan na lamang na pumasok sa “plea bargain” upang mapababa ang sintensya at mapabilis ang kanilang paglaya dahil sa kawalan na rin ng pera pambayad sa disenteng abugado, kahit alam naman nila sa kanilang sarili na sila ay inosente. Ginagawang pook-pangangaso ang mga maralitang komunidad habang nananatiling maginhawa ang buhay ang mga ‘big-time’ drug lords na nakasilong sa kumportable at dambuhalang mansyon na kaalyado rin ni Duterte.

Sa paglipas ng ilang panahon, nagsimula ang bugso ng crackdown laban sa mga ligal-demokratikong kilusan kung saan pinapaikot ng mga sagadsaring reaksyunaryong pwersa ang sistemang ligal sa kanilang mga kamay. Tahasang nilalabag ang makauring batas tulad ng paggawa ng bogus na mga search warrants, pagtatanim ng armas, at iba pang mga barbarikong aktong lumalabag pareho sa batas na sila mismo ang gumawa at batayang karapatang pantao ng mamamayan.

Labis na naging malubha naman ang kalagayan ng mga namayapa nating mga martir. Sapagkat halos lahat ng pinaslang ng mga mersenaryong mga kapulisan at sundalo ay ikinakait sa pamilya ang kanilang mga bangkay. Ang pinakamasahol pa na naganap ay hindi na nga inembalsamo nang maayos, inilibing pa nang hindi ipinapaalam sa kaanak na walang nakasaad na pangalan. Ilang kaso pa ng harasment sa ilang araw na pakikipag-agawan sa mga labî ang kailangang matamo bago pa ibigay sa kamag-anak ang kanilang mahal sa buhay.

Malaking bigwas naman sa kaaway at makabuluhang tagumpay naman ang nagawa ng mga magigiting nating mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa kasalukuyang taon dahil relatibong marami ang napabasurang mga kaso na nagpalaya sa ilan nating mga bilanggong pulitikal at matagumpay na nabigyan ng disente at marangal na libing ang mga martir ng rebolusyon sa kabila ng masahol na kalagayang pampulitika at habang nasa gitna ng pandemya ang bansa.

Alinsunod ang mga sunud-sunod na atake sa kalunsuran lalo na sa kanayunan sa pagsasakatuparan ng JCP Kapanatagan at Executive Order no. 70. Tinabingan pa ito ng Retooled Community Support Program (RCSP) bilang sibilyan nitong komponente upang ilapit umano sa sikmura ng mga mamamayan ang mga “sustenable” at “nakasasaklaw na kapayapaan” ngunit sa likod nito ay papatinding panunupil gaya ng sapilitang pagpapasuko at paglalako ng huwad na Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) sa mga komunidad na tinukoy nilang ‘impluwensyado’ ng mga ‘makakaliwa’.

Ang estado ni Duterte ay estado ng naghaharing-uri sa pinakamasamang anyo nito. Ginagamit nito ang lahat ng makinarya upang ipalaganap ang terorismo ng estado at pigilan sa pagrerebolusyon ang mga mamamayan. Tampok ngayong taon ang pagpapaikot sa batas upang gawing armas at itutok ito sa taumbayan gaya ng walang pag-aatubiling pagratsada sa Terror Law na sa esensya magpapalala lamang sa kritikal na kalagayan ng karapatang pantao sa bansa.

Nitong Marso 7, bumungad sa atin ang madugong pamamaslang sa mga aktibista sa rehiyon. Kasabay nito ay ang malawakang reyd sa mga bahay at opisina na mistulang Synchronized Enhanced Military ang Police Operations kung saan tinaniman ng baril at pampasabog ang mga lider-aktibista sa rehiyon ng Timog Katagalugan — inaresto, ikinulong at sinampahan ng gawa-gawang kaso. Maihahalintulad ito sa sunod-sunod na masaker na ginawa ng estado sa pangunguna ni Debold Sinas sa probinsya ng Negros at sa mga katutubong Tumandok sa Panay.

Ang Blood Sunday Killings ay bahagi ng sistematikong atake ng reaksyunaryong gubyerno sa balangkas ng RTF-ELCAC. Ang mga utak ng madugong pamamaslang at sabayang operasyon ng pulis at militar na sina Southern Luzon Command na si General Antonio Parlade, Jr.,PNP Chief Debold Sinas at CALABARZON PNP Chief Felipe Natividad ay dapat lamang panagutin sa ngalan ng batas. Ganun na lamang ang kadesperaduhan ng rehimen na durugin ang rebolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran at kanayunan kaya pilit na pinagtatakpan ang kanilang karumaldumal na krimen sa huwad na karatulang ito ay mga miyembro ng New People’s Army. Nanginginig ang rehimen at mga militaristang tuta nito sa Timog Katagalugan sapagkat patuloy na lumalakas ang rebolusyonaryong kilusan dulot na rin ng hindi maikubling krisis sa gitna ng pandemyang Covid-19 at kriminal na kapabayaan ni Duterte sa mamamayan.

Kasabay ng pagdakila natin sa ika-52 anibersaryo ng PKP, mahigpit na nananawagan ang balangay ng LUMABAN sa Timog Katagalugan upang ubos-kayang kamtin ang hustisya para sa mga napaslang na mga aktibista — ang CALABARZON 9 at anim pang mga lider-aktibista na iligal na inaresto, ikinulong at sinampahan ng gawa-gawang kaso ng berdugo at diktador na rehimeng US-Duterte. Malinaw na ang lugar ng mga manananggol ng bayan at tagapagtaguyod ng karapatang pantao ay sa pakikibaka para sa pambasa demokratikong pagbabago.

Tapatan at higitian natin ang batbat na pakana ng teroristang rehimen US-Duterte. Lalo lamang na mas kailangan ang ating pakikipagkaisa sa mga masang ating pinaglilingkuran at mahigpit na tanganan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo upang epektibo at ubos-lakas at buong buhay na isulong ang demokratikong rebolusyong bayan. Patuloy na magpukaw, magorganisa at kumilos upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo at itaguyod ang isang lipunang wala nang pang-aapi at pagsasamantala!

HUSTISYA PARA SA MGA BIKTIMA NG BLOODY SUNDAY KILLINGS!
PALAYAIN ANG MGA BILANGGONG PULITIKAL!
BIGUIN ANG JCP KAPANATAGAN, E.O. 70, AT TERROR LAW!
IPAGTATANGGOL NG KARAPATAN, KALAYAAN, AT DEMOKRASYA!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

Manananggol para sa bayan, militante at ubos-lakas na itaguyod ang karapatang pantao! Ipaglaban ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday! Wakasan ang kriminal at teroristang rehimeng US-Duterte! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon ng bayan!