Marapat at napapanahon ang hakbang pamamarusa sa CAFGU detatsment sa Ag-agama

 

Matagumpay na nailunsad ng Lejo Cawilan Command – NPA Kalinga ang isang hakbang- pamarusa sa CAFGU detatsment sa Sitio Ag-agama, Brgy. Western Uma, sa munisipyo ng Lubuagan umaga ng Disyembre 23. Nagbunga ito pagkamatay ni Sergeant Elon D. Bayang na siyang commanding officer ng nasabing detatsment at pagkasugat ng 3 pang CAFGU.

Bakit nga ba nagkakampo ang militar at CAFGU sa Ag-agama, Lubuagan, Kalinga?

2008 ng sinakop ng banyagang kumpangyang Chevron-Aragorn Power and Energy Corporation, Guidance Management Corporation ang 25,000 ektaryang lupain ng Lubuagan, Pasil at Tinglayan para sa geotherraml at minas na negosyo nila. Habang sinakop nila ang humigit- kumulang 200 hectares na lupain ng Balatoc, Pasil para sa pagmimina ng walang hayag na exploration permit. Milyon-milyon ang isinuhol ng kumpanya sa mga ahensya ng gobyerno at ilang mga leader ng tribu upang makamit ang zero oposisyon sa mga nasabing proyekto.

Ngunit hindi ito nangyari dahil sa matibay na paninindigan ng mga mamamayan laban sa mapanirang proyekto. Alam ng masa na walang ibang idudulot ang mga negosyong ito kung di kasiraan sa kanilang lupang-ninuno at kinabukasan. Kaya naman bilang security forces ng kumpanya, pinaigting pa ng AFP ang mga mararahs na operasyon nito sa nasabing mga lugar at maging sa buong probinsya. Walang-humpay ang isinagawa nitong mga saywar at intel na mga operasyon. Aktibo nitong sinusupil ang paglaban ng mamamayan at pinaigting pa nito ang rekrutment ng mga CAFGU sa buong probinsya lalo na sa mga lugar na may proyektong renewable energy.

Sa mga nasabing proyekto, mahigpit na tumututol ang mga katutubong i-Lubuagan. Kaisa ang iba pang i-Kalinga, isa ang mga taga Ag-agama sa may mahigpit na oposisyon sa mga nasabong proyekto. Dahil dito, pinagbintangan silang mga NPA at mga terorista. Nariyan ang pagmamanman, pag-aakusa, pandarahas na matagal na nilang nararanasan. Kaya upang mas solidong supilin ang pagkilos at paglaban ng mga mamamayan, itinayo ang CAFGU detatsment noong Setyembre 2016.

Ang CAFGU detatsment sa Ag-agama ay isa sa mga bagong tayong detatsment sa probinsya. Naipatayo ito sa kabila ng pagtutol ng mga residente rito dahil sa dulot nitong panganib at perwisyo. Matatandaan na taong 2016, sinubukan ng mga residente ng Western Uma at kanilang mga taga-suporta na makipagdayalogo sa mga AFP upang ipaabot ang kanilang disgusto sa nasabing detatsment ngunit hindi sila hinarap ng mga tropa ng 50th IB. Sa halip, puro pambabastos at pananakot ang hinarap ng mga militar sa mga mamamayan. Ginamit ng AFP ang taktika ng saywar at aktibong paniniktik sa mga sibilyan upang supilin ang pagtutol ng mga mamamayan ng Western Uma. Aktibo rin silang nagsasagawa ng surrender campaign sa mga sibilyan. Bago pa man maitayo ang detatsment sa Ag-agama ay matagal ng piniperwisyo ng AFP ang mga mamamayan ng Western Uma at mga katabing baryo dahil sa matagal ng pagkakampo ng mga ito sa mga komunidad sa balat-kayo ng Community Support Program Team (CSPT).

Nang tuluyang naipatayo, nagkatotoo ang pangamba ng mga residente ng Western Uma. Puro perwisyo ang naidulot ng nasabing CAFGU detatsment gaya rin ng lahat ng detatsment sa buong bansa. Bigyang-pansin na ang detatsment na ito ay nasa mismong loob ng komunidad at limang minuto lamang ang layo sa mismong mga kabahayan. Naging sentro ito ng mga anti- sosyal na gawain gaya ng sugal at paglalasing dahil na rin sa ito ang paboritong libangan ng mga nakaduty na CAFGU at opisyal. Madalas ding maistorbo ang suplay ng tubig sa mga kabahayan dahil sa ito rin ang pinagkukuhaan ng suplay ng tubig ng detatsment. Nagkaroon na rin ng takot ang mga residente sa kanilang pang-araw-araw na pagtatrabaho dahil sa pagmamanman ng mga militar sa kanilang bawat galaw. Naging mahirap na para sa mga residente ang pagtatrabaho sa bukurin, pangangalap ng makakain at maging pangangaso dahil sa pangambang mabiktima sila ng mistaken identity na madalas na krimen ng militar.

Ito ang mga kongkretong batayan kung bakit isa sa pangunahing target ng NPA na parusahan ang CAFGU detatsment sa Ag-agama, Western Uma, Kalinga. Walang pakundangan ang mga militar at CAFGU sa paglabag sa karapatang-tao para lamang masunod at epektibong ipatupad ang mga mapanirang proyekto ng rehimeng Duterte. Kahit kalian walang naidulot na maganda ang mga naitayong CAFGU detatsment sa kahit saan mang panig ng Pilipinas.

Walang ibang naidudulot ang mga detatsment at kampo militar kung di panganib at perwisyo. Nakakapangalit isipin na ginagawang panakip-butas ng gobyerno ang malawakang pagrerekrut ng army, CAFGU at pwersang paramilitar sa kawalang kakayahan nitong magbigay ng disenteng kabuhayan sa mga mamamayan. Sa munisipyo ng Lubuagan, sa halibawa, piaigting ang CAFGU rekrutment sa pamamagitan ng pwersahang pagpapataw ng kota ng rekrutment sa bawat barangay. Ginigipit ang mga opisyal ng mga barangay na hindi makakasunod dito. Ang malawakang rekrutment na ito ay upang tustusan ang walang-silbi at hayok sa dugong gera ng rehimeng Duterte laban sa mga mamamayan.

Sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-50 taong pagkakatatag ng Partido Komunsita ng Pilipinas (PKP), takot at paranoid ang rehimeng Duterte dahil sa lumalawak na disgusto at galit ng mga mamamayan sa mga di makataong polisiya ng kanyang gobyerno. Kaya naman pinaigting pa

nito ang kanyang lahatang panig na gera. Malawakang rekrutment sa sandatahang lakas, mga fake news, mga ampaw na pagbabanta at pag-aangas na ang duduluhin ay mismong pagbagsak ng nagbabadyang diktadura. Kaya naman wala ng bago sa kanyang mga pagbabanta at pakulo, wala na ring naniniwala sa kanya. Nakikitang mas lalakas pa ang paglaban ng mamamayan sa patuloy na mahusay na gabay ng PKP sa mga susunod pang taon habang pabulusok na pababa ang rehimeng Duterte.

Napapanahon ang pagpaparusa sa CAFGU detatsment sa Western Uma at nagpapakita lamang ito ng lakas ng PKP, NPA at ng inaaping sambayanan. Hindi naipagtagumpay ang nasabing hakbang pagpaparusa kung hindi dahil sa mahigpit na pagkakaisa ng PKP, NPA at ng masa. Sa kabila ng panunupil, pandarambong at pandarahas ng mga ahente ng rehimeng Duterte, hindi nito mapipigilan ang paglakas at pagdaluyong ng rebolusyonaryong kilusan. Tulad ng uma, kahit makailang ulit na sunugin ay lalong tumataba ang lupa at nagsisibol ng mas malulusog na mga bunga.

Ibandera ang ika-50 taon ng ginintuang kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayang i-Kalinga at ng buong Pilipinas. Sama-samang buguin ang lahat ng mga mapanira at mapanlinlang na plano ng rehimen at ng mga uring mapagsamantala.

MABUHAY ANG IKA-50 ANIBERSARYO NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

Marapat at napapanahon ang hakbang pamamarusa sa CAFGU detatsment sa Ag-agama