EKTENSYON SA MARTIAL LAW MAS MAGPADILAAB PA SA ARMADONG PAGSUKOL SA KATAWHAN


Mas tin-aw karon sa katawhan ang kamatuoran sa pagpangilad sa rehimeng US-Duterte aron hatagan og katarungan ang mga mapanumpuong lakang batok sa mga nagasupak kaniya pinaagi sa deklarasyon sa martial law. Ang planong pagpalawig pag-usab niini nagtimaan sa inanay nga pagpalig-on sa ambisyon sa diktadurang paghari ni Duterte.

Kung atong mahinumduman, gipahamtang sa rehimeng US-Duterte ang martial law sa Mindanao niadtong Mayo 23, 2017 sa rason nga sumpuon ang grupong Maute sa Marawi City. Gipasumangil niini ang hulga sa teroristang ISIS nga moatake kuno sa mga lugar sa Mindanao. Imbes duha ka bulan lang ang gitakda niining maong balaod, gipalanat kini hangtud Disyembre 2017. Apan, Oktubre pa lang nagdeklara na si Duterte nga nahuman na ang krisis sa Marawi ug “napildi” na nila ang grupong Maute.

Tungod kay nag-unang tumong sa rehimeng US-Duterte mao man ang pagseguro nga mapahiluna ang mga interes sa China ug US dinhi sa Mindanao, ug pukanon ang nag-unang hulga sa iyang ambisyong paghari, gipadayon niini ang martial law. Busa sa pagka-Nobyembre 2017, gipakanaog ang Presidential Proclamation (PP) No. 360 nga makiusa ka bahin nga nagtapos sa panaghisgot pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP. Nagmando pa si Duterte og shoot-to-kill sa mga gidudahang membro sa NPA. Misunod dayon ang pagpagawas sa PP No. 374 nga nagdeklara sa CPP-NPA-NDFP nga mga “terorista”. Gilakip pa niining maong proklamasyon ang pagbungkag sa mga progresibong pwersa ug grupo nga nagasupak sa tiranya ni Duterte.

Wala matagbaw ang rehimeng US-Duterte, gipalanat na usab sa ikaduhang higayon ang martial law hangtud sa katapusang bulan sa 2018. Tukma kini nga magsilbi sa iyang panghambog nga puohon ang NPA sa maong tuig. Damgo niining unahon sa pagpildi ang mga pwersa sa NPA sa Mindanao aron magmalampuson sila sa tibuok nasud. Apan, inutil gani kini sa pagpuo sa gamay nga teroristang grupong Abu Sayyaf (ASG) sa mga isla sa Sulu ug Basilan.

Aron puohon ang NPA sa tuig 2018, gikonsentra sa AFP ang mokabat 70 porsyento o 74 nga pangmaniobrang batalyon nga pwersa dinhi sa Mindanao ug ang 44 niini gideploy sa mga erya sa NPA. Gilunsad ang mga bangis nga mga operisyong saykolohikal ug kombat nga pagpangatake batok sa katawhan ug sa NPA sa tibuok nasud. Gihimo sa AFP ang mga pagpamatay, pagpamig-ot, pagpandakop, panghulga, pagpasaka og tinumo-tumong kaso, ug pinugos nga pagpasurender sa mga sibilyan, samtang gilunsad ang dinagkung operisyong militar. Apan napatigbabawan kini sa NPA ug mga rebolusyonaryong pwersa. Ug malampusong gipakyas ang pangpuong tinguha sa rehimeng US-Duterte niini nga tuig.

Sa NEMR ang pagharing militar gisugat sa maisugong pagsukol sa NPA ug sa katawhan. Taliwala sa mapig-utong lakang sa militar malampusong nalunsad sa katawhan ang mga protesta aron ibutyag ang mga pagpanglapas sa tawhanong katungod nga hinimoan sa AFP. Gibatukan ang militarisasyon sa kabanikanhan ug martial law. Padayong giduso sa katawhan ang ilang mga makatarunganong demanda sama sa tinuod nga reporma sa yuta, libreng katilingabanong serbisyo ug uban pa.

Sa pikas bahin nakahimo usab og mga malampusong mga kontra–atake ang NPA-NEMR batok sa mga sustenido ug pangpuong operisyon sa kaaway. Nalunsad sa NPA dinhi sa rehiyon, ang kapin 200 ka aksyong militar nga midulot og ubay-ubay nga kaswalti sa han-ay sa kaaway. Napreserbar sa NPA ang kaugalingong kusog ug napanalipdan ang interes sa katawhan. Nasilotan usab ang mga imperyalistang kompanya nga nagdaut sa kinaiyahan sama sa Sumifru ug Dole.

Bisan pa man niining mga magun-ubong operisyon sa AFP wala mahikawi ang NPA sa inisyatiba nga ipatuman ang uban pang mga gimbuhaton sa rebolusyon sama sa propaganda, pag-organisa, paglunsad sa agraryong rebolusyon, paghatag og serbisyong medikal, pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw, produksyon ug uban pa. Padayong nakaangkon og lapad nga suporta gikan sa katawhan ang NPA. Walay pagkahubas usab ang pagsampa sa mga kabatan-onan ngadto sa NPA.

Gumikan niining maong kapakyasan sa tibuok nasud, gisibog sa AFP ang iyang gitakda nga puohon ang NPA ngadto na sa tuig 2019. Subay niini, mapugsanon na usab ang AFP nga ipalawig ang martial law nga sa esensya gipahamtang na kini sa tibuok nasud. Gani, gikatakda karung unang semana sa Disyembre ang paghisgot sa rekomendasyon sa AFP sa ekstensyon sa martial law diha sa kongreso.

Ang pormalidad nga deklarasyon sa martial law pinaagi sa pagtugot sa kongreso sa reaksyonaryong rehimen naghatag sa legal nga sukaranan sa pagpitol ug paggukod sa mga oposisyon, progresibo, ug mga rebolusyonaryong pwersa. Apan bisan og wala pay pormal nga deklarasyon niini, ang bangis nga pagharing militar ilabina sa kabanikanhan dayag na nga makita ubos sa todo-gera sa Oplan Kapayapaan.

Walay kalahian ang martial law ni Duterte ug kang Marcos, gawas lang sa pagpapino ug inanay kining gipahamtang sa pagtuo nga malingla ang katawhan ug anam-anam nga mapalig-on ang iyang ambisyong diktadurang paghari. Ang nahitabo naplastar na ni Duterte ang pagmilitarisa sa burukrasya pinaagi sa pagpahiluna sa mga kanhing opisyal sa militar ug pulis sa iyang kabinete ug mga ahensya.

Busa ang ekstensyon sa martial law dugang lisensya na lang sa mga militar ug pulis sa mas grabe pang pagpangabuso ug kabangis. Dili ang mga teroristang ASG ug ISIS ang gipunting sa martial law kundili ang katawhan ug mga rebolusyonaryong pwersa nga hugtanong nakigbatok sa maki-imperyalista ug kontra-katawhan nga rehimeng US-Duterte. Sama kang Marcos mas gitukmod karon sa rehimen ang katawhan nga labaw pang padilaabon ang armado ug dili armadong pagsukol aron tapuson ang iyang paghari.

Giawhag ang katawhan nga mag-maigmat sa mga pakana sa AFP ug ni Duterte ug walay pagduha-duha nga ibutyag ug batukan kini. Giawhag usab ang mga taga-medya nga moadto sa kabanikanhan aron susihon ug idokumento ang tinuod nga kahimtang sa katawhan ubos sa martial law ug militarisasyon.

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

Mapasigarbuhong saulugon ang ika-50 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa PKP!

EKTENSYON SA MARTIAL LAW MAS MAGPADILAAB PA SA ARMADONG PAGSUKOL SA KATAWHAN