Martial Law sa North Negros? Sunod-sunod nga pagpanglapas sa tawhanong kinamatarung, Nasinati!

Ang Roselyn Jean Pelle Command (RJPC)-North Negros Front sa Bagong Hukbong Bayan, nagkundena, sa pinakamaisog nga posibleng madagway, sa sunod-sunod nga pagpapanglapas sa tawhanong kinamatarung nga nasinati sa pumuluyo idalum sa pseudo- martial law sa pasistang diktaduryang rehimeng US-Duterte sulod lang sa duha (2) ka adlaw.

Sagay 9 Masaker

Brutal nga ginpamatay ang siyam (9) ka mangunguma, human sa ilang unang adlaw nga pagkultibar sa bakanteng luna sa Hda. Nene, Sitio Pine Tree, Bulanon, Sagay City niadtong Oktubre 20, 2018, pasado alas 9 sa kagabhion.

Repleksyon sa pakyas nga reporma sa yuta ang pagposisyon ug pag-tikad sa mga mangunguma sa bakanteng luna sa Hda. Nene, duso sa kagutom ug kapigadohon. Nihimo og lain-laing legal nga tikang ang mga mangunguma para maangkon ang yuta idalum sa ‘magarbosong’ CARP, apan sobra dekada na ang ilang pag-proseso wala gihapon sila magtikad og kaugalingon yuta.
Subay sa mga datos nga nakalap, tuig 2003, nag-file og inclusion, isip benepisyaryo sa Hda. Nene, ang 33 ka mangunguma/mamumugon-sa-umahan sa DAR apan dili daw kini ma- cover sa CARP ug dili mahatag sa ila kay ang 75 ektaryas nga kayutaan adunay ‘Deed of Donation’ gikan ni AMD Carmen Tolentino ngadto sa 25 ka tawo sa tag-3 ektaryas niadtong 1975. Apan, wala kini gipahibalo kanila ug walay pormal nga distribusyon nga nahitabo ug nagpabilin pa ang yuta, biskan karon, sa kamot sa agalong may duta ug gani, ginpa-aryenduhan pa kini. Gin-dialogue pa sa 33 ka mangunguma ang DAR kabahin sa status sa yuta (tuig 2012), apan walay igong tikang nga gibuhat para masulbad ang problema taliwala sa 3 ka hugna nga petisyon sa mga mangunguma. Human ang 15 ka tuig nga kawalay desaysibong tikang sa DAR, tungod sa kagutom ug kapigaduhon ug tungod wala nay laing legal nga kasandigan ang mga mangunguma, nidesisyon sila nga mu-posisyon sa yuta. Gikastorya nila ang arendador antes ang pag-posisyon, ug nagkasabot nga tigayonon kini human matapas ang tanom nga tubo sa arendador.

Gigamit nila ang Deed of Donation aron mahimong erroneous ang Notice of Coverage (NOC). Nagpakita lang kung unsa ka inutil ang DAR sa pagproseso sa mga ginplastar nga problema sa mangunguma. Sa usa ka adlaw lang nga pagbungkal sa yuta, gipaulanan dayon og bala. Ang yuta nga iyaha na unta sa mangunguma, gi-angkon gihapon sa agalong may duta (AMD) bulig sa proteksyon sa DAR.

Ang Mala-Kolonyal ug Mala-Pyudal (MK-MP) nga sistema sa katilingban padayon nagalala ug nagaduso sa kawalay hustisya sosyal sa pungsod. Ang mga wala sg kasingkasing nga mga agalong may duta kg pasistang rehimeng Duterte tawhay lang ang kahimtang sa pagdepensa sa ilang mga kaugalingong interes. Apan kadtong mga mangungumang nagpakaon sa bilog pungsod, wala lang kulbi og kaldero, gani, ginapamatay pa.

Para pagtabon sa ila ka inutil, gipasibangdan sa reaksyunaryong diktador nga rehimeng US- Duterte ang hukbo sa pumuluyo, ang NPA, nga maoy nibuhat sa brutal nga hinimuan ngadto sa mangunguma. Nagpaguwa pa ang mag-amay nga NegOcc Gov. Alfredo Maranon Jr. ug Sagay City Mayor Alfredo Maranon III og pabuya nga Php500,000 para pagpanghinaw nga wala silay kalambigitan biskan sa pagkatinuod sila pud ni ang nagsagod sa mga SCAA nga nagsabwag og kahadlok sa Sagay City. Ang pamilya Maranon pud ang interesado sa kayutaan sa Sagay City. Dali-dali nga gipahid sa AMD, DAR, militar, pulis ug ilang mga grupong para-militar, ug private goons nga mga kanhi RPA ug mga SCAA, ang dugo sa ilang kamot ngadto sa NPA, daw buang nga nagtabon sa ilang sala sa pumuluyo.

Ubay ubay na ang salaod nga nahimo sa mga SCAA. Kun mahinumduman, sila ang responsible sa pagsunog ug pagstraffing sa peasant center sa Aliwanay-Luna Farmworkers Union nga nahimutang sa General Luna, Sagay City. Sila usab ang suspect sa brutal nga pagpatay kay Ronald Manlanat sa Hacienda Joefred, General Luna, Sagay City ug brutal nga pagpatay sa Chairperson sa NFSW Sagay Citynga si Flora Jemola sa Hacienda Susan, Sagay City. Sa tanang mga lugar nga may Land Cultivation Area, sa Sagay City lang ang grabe ka madugoon tungod kay may gisaligan ang AMD nga mga SCAA nga dali lang nilang mabayaran ug tataw ang proteksyon sa DAR ug LGU sa mga AMD. Dinhi usab masinati ang grabe ka dugay nga pagproseso sa CARP.

Sa pikas bahin, hugot nga gin-uyatan kg ginpatuman sa NPA ang Programa sa Demokratikong Rebolusyong sg Banwa (PDRB), nga ang unang kaundan amo ang agraryong rebolusyon ukon ang paghimakas sa mangunguma sa pagsulbad sa problema sa kawad-on ug kawalay yutang matikad, diin nagtumong nga mag-apud-apod sg yuta ngadto sa mga mangungumang kulang o walay yutang matikad.

Pumuluyo Ginpangkastigo, Ginransak ang Panimalay, Ginpriso

Sunod-sunod nga pagpanglapas sa tawhanong kinamatarung ang nasinati sa pumuluyo sa Purok Hoodam, Sitio Bideo, Brgy. Codcod, San Carlos City idalum sa kamot sa 79th Infantry Battalion niadtong Oktubre 22, 2018.

Subay sa pasiunang datos, anaa sa 100 ka tropa sg reaksyunaryong militar ang nag operation diin gipangransak ang panimalay ug gipang-ukay ang mga kagamitan sa halos tanan panimalay sa amo man nga lugar. Wala pa sila nakuntento ug nangulata og dili muubos sa 13 ka pumuluyo, human pugos nga gipaako nga sila katapo sg NPA. Ang lima (5) niini, gipangdakup ug gindala sa kampo sa 79th IB sa Bato, Sagay City, Negros Occidental. Dili na kita makibot kung adunay “Fake Surrenderees” nga ila ipaguwa sa mga musunod nga inadlaw.

Nagkaduol na ang ‘deadline’ sa mga halimawng tropa sa AFP sa paglutos sa NPA ug tibuok kahublagan sulod sa tuig 2018. Wala’g tuo na ang ilang paghimo og pampanglapas sa tawhanong kinamatarung, ug dali-dali kining gintabunan nga mga armadong NPA, katapo sg NPA ukon nagasuporta sa NPA aron mahimong lehitimong operasyon ang ilang kapakyasan.
Walay laing pasibangdan sa amo nga kahimuan kundi ang pasistang diktador nga rehimeng US-Duterte sa pagsabwag sa pasistang pagsawalay sala ug pagsibya og kakugmat sa bilog pungsod. Sa iyang mga proklamasyon, si Duterte naghatag og ‘go signal’ sa paglapas sa tawhanong kinamatarung, lakip ang pagpamatay, sa mga mubabag sa iyang ambisyon mahimong diktador sa bilog pungsod. Ang pasistang diktaduryang rehimeng Duterte ang matuod-tuod nga terorista.

PANAWAGAN

Hustisya alang sa biktima sa maduguong gyera kontra pumuluyo! Hustisya alang sa Sagay 9!
Sukton ang rehimeng US-Duterte sa sunod-sunod nga paglapas sa tawhanong kinamatarung!
Pahalinon ang pasistang diktaduryang rehimeng US-Duterte!

Martial Law sa North Negros? Sunod-sunod nga pagpanglapas sa tawhanong kinamatarung, Nasinati!