Mataas kag rebolusyonaryo nga pagsaludo kay Kaupod Michael kag Kaupod Kenken!

Mapula nga pagsaludo kay ka Micheal kag Ka Ken-ken nga wala sang pagpangduha-duha sa paghalad sang ila kabuhi para sa kawsa sang pigos kag ginahimuslan.

Sa natabo nga engkwentro sadtong Abril 17, 2021 sa Purok Yuring, Sityo Das-7, Brgy. Bulwangan, Hinobaan, Negros Occidental. Si Ka Michael kag Ka Ken-ken ang na martir. Ginakasubo kag nakapakig-unong ang tanan nga Pulang Hangaway sa kalisod sang mga pamilya sang duha ka kaupod.

Ginapasidunggan ang ila pagkabaganihan kag ang indi pagbuhi sang ila armas tubtob sa katapusan sang ila pagginhawa.

Para kay Ka Michael kag Ka Ken-ken upod sa tanan nga mga kaupod nga nangin martir kag baganihan, magpabilin kamu nga buhi sa balatyagon sang malapad nga masa kag mga kaupod. Magaserbi kamu nga dugang nga inspirasyon sa padayon nga pagsulong.

Ang inyo kamatayon indi kadalag-an para sa kaaway. Kay ini magasindi kag dugang nga magpainit sa balatyagon sang masa upod sa inyo pamilya para sa pagpadayon sang inyo ginsuguran kag ginpanginmatyan. Madamo pa nga Michael kag Kenken ang magabulos para magpadayon.

Mabuhay Kaupod Michael kag Kenken!

Mataas kag rebolusyonaryo nga pagsaludo kay Kaupod Michael kag Kaupod Kenken!